- I beste fall blir vi mindre overfladiske. Mindre vulgære.

foto