- Det er ironisk at «kultur- og nedbyggingsminister» Thorhild Widvey gjør dette når det er tiårsjubileum for kulturløftet, sier Giske, som ledet kulturdepartementet fra 2005 til 2009.

Ifølge NRK vil bare Festspillene i Bergen og i Nord-Norge beholde sin direkte støtte over statsbudsjettet, når regjeringen nå foreslår å vrake knutepunktordningen.

Olavsfestdagene i Trondheim har fått ti millioner kroner i støtte gjennom ordningen, og festivaldirektør Petter Myhr sier det er urimelig og ubegripelig hvis støtten forsvinner.

- Skal være flaggskip

Giske sier det vil føre til mye større utrygghet blant aktører som har knutepunktstatus i dag.

- Mye vanskeligere å lage planer, satse kunstnerisk og ha forutsigbarhet. I tillegg vil det føre til hardere konkurranse om støtte blant alle festivaler, sier Giske.

Han sier at noen knutepunktfestivaler har hatt spesielle oppdrag, blant annet Olavsfestdagene innen kirkemusikk, og Moldefestivalen innen jazz. Han frykter at forskjellene nå vil viskes ut.

- Hele knutepunkttanken er at det skal være flaggskip innen hvert oppdrag. De skal være en ressursbase for andre og ha ekstra muligheter til å satse kunstnerisk. Nå sier det seg selv at midlene vil smøres tynnere utover flere, sier Giske, og legger til:

- Det er en kulturpolitisk skandale hvis dette gjennomføres.

- Størst publikum

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier det kan være gode grunner for å diskutere knutepunktordningen, men sier at regjeringen har ødelagt denne diskusjonen hvis festivalene i Bergen og Harstad skal få fortsatt støtte.

Han sier at Olavsfestdagene både har størst publikum og et klarere kulturpolitisk mandat enn de to andre festivalene.

- Det kan ikke ligge kulturpolitiske argumenter bak en slik forskjellsbehandling, så jeg ser ikke andre argumenter enn at statsministeren og kulturministeren kommer fra Vestlandet, sier Sandvik, med adresse til Erna Solberg og Thorhild Widvey.

- Tror du virkelig at det er årsaken?

- Hvis dette gjøres for å fjerne knutepunktordningen, så er det ingen grunn til å beholde to festivaler, sier Sandvik.

Sandvik sier han regner med at det er tverrpolitisk enighet i Sør-Trøndelag om at dette er uakseptabelt.

Ap-politiker Rune Olsø sier at han vil fremme en interpellasjon i bystyret i Trondheim, der forslaget fra regjeringene kalles et angrep på Olavsfestdagene og andre viktige festivaler.

- Er det ikke tidlig å fremme en interpellasjon før statsbudsjettet faktisk er lagt frem?

- Det neste bystyremøtet er ikke før 15. oktober, og statsbudsjettet legges frem den 6. oktober. Men hvis forslaget fra regjeringen trekkes, så skal jeg gjerne trekke interpellasjonen, sier Olsø.

Frykter kutt

KrF-topp i Trondheim, kommunalråd Geirmund Lykke, synes det er svært overraskende hvis regjeringen forskjellsbehandler festspillene i Bergen og Nord-Norge fremfor alle andre festivaler i Norge, inkludert Olavsfestdagene.

- Olavsfestdagene er en like stor festival, om ikke større, og tar et ansvar som ingen andre festivaler tar. Det er viktig for Trondheim og for hele landet at den profilen beholdes. Når man fjerner en forutsigbar og sikker ordning, så blir man selvsagt bekymret for om det vil komme store innstramminger på kort varsel, sier han, men understreker at han ennå ikke kjenner hele innholdet i regjeringens forslag.

Lykke sier at Olavsfestdagene driver langsiktig planlegging flere år frem i tid, og sier det er uholdbart hvis den årlige støtten skal avhenge av statsbudsjettet som vedtas i desember året før.

- KrF skal være med å stemme frem statsbudsjettet. Vil partiet forsvare knutepunktordningen under forhandlingene?

- Dette er jeg helt sikker på at gir grunnlag for en meget god debatt. Og man trenger ikke doktorgrad for å skjønne at det vil bli mobilisert over hele landet blant festivaler som frykter å miste ordningene sine, og det skal også KrF lytte til, sier han.

Ifølge NRK vil knutepunktfestivalene bli nødt til å søke om støtte hos Kulturrådet sammen med de øvrige festivalene, med unntak av de to festspillene.

Lykke sier også at et viktig spørsmål er om regjeringen vil opprettholde eller øke den totale støtten til festivalene, eller om de benytter anledningen til å kutte.

Vil ikke kommentere

Høyre-topp i Trondheim, Yngve Brox, sier at han ikke kjenner saken, og at han derfor ikke kan kommentere den.

Seniorrådgiver Ketil Frøland i kulturdepartementets kommunikasjonsenhet sier at departementet ikke ønsker å kommentere saken.

Fylkesordfører ser ingen kulturpolitiske argumenter for at Festspillene i Bergen og Harstad beholder sin statsstøtte, mens Olavsfestdagene mister sin. Foto: VEGARD EGGEN
Geirmund Lykke sier at KrF vil lytte til reaksjonene fra berørte festivaler. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN