- Du finner ikke mange lakksko-prinser i Trøndelag

foto