Paasche har besluttet å gå av med Avtalefestet pensjon (AFP) fra juni neste år. Museene i Sør-Trøndelag (Mist) søker derfor etter en ny direktør for driftsselskapet som omfatter ni museer i fylket. Paasche har ledet Mist siden oppstarten i 2009.

Fullroser direktøren

Styreleder Rasmus Brodtkorb i Mist kan ikke få fullrost Paasche nok for den jobben hun har gjort.

- Paasche har gjort en formidabel innsats for at etableringen har blitt så vellykket som den har blitt. Hun har ledet ni selvstendige museer som er spredt over et stort geografisk område, og sammen med museumsdirektørene og ansatte har hun greid å nå kulturdepartementets mål om et sterkere fokus på forvaltning, formidling, forskning og fornying, sier Brodtkorb.

Kritiske til Mist

Det var mange innen Museums-Trøndelag som var kritiske til konsolideringen av museer for å oppnå en større administrativ driftsenhet. Flere fryktet at de skulle bli mindre selvstendige og miste identitet i en stor organisasjon.

- Det var slett ikke alle som jublet, og Paasche hadde derfor en stor oppgave foran seg da hun tiltrådte i 2009. Men hun har virkelig fått det til. Hun har fått folk til å samhandle, driften er trimmet og alle museene har fått en felles IT-plattform. Samtidig har museene beholdt sin identitet, oppsummerer Brodtkorb.

Økt besøk og inntekter

Mist-direktøren har mange oppgaver. I tillegg til å lede museumsdirektørene, ha budsjettansvar og sørge for høy kvalitet ved museene, skal direktøren jobbe for flere høyere besøk og inntekter. I tillegg er erfaring med pressen en fordel, står det i stillingsannonsen.

- Vi er ute etter en leder, og vedkommende trenger ikke nødvendigvis ha museumsfaglig bakgrunn. Men et hjerte for kultursektoren er en fordel, sier styreleder Brodtkorb.

Etter over åtte år som Mist-direktør er Suzette Paasche selv fornøyd med hva organisasjonen har fått til.

- Hvert år er det over 500 000 som besøker museene og vi har et svært høyt aktivitetsnivå. På en publikumsmåling vi nylig utførte scoret vi høyt, vi fikk et snitt på 85 på en score fra 1-100, sier Paasche.

Egenkapital

Paasche har hatt ansvar for en rekke større prosjekter i sin periode, blant annet Rockheim, utbygging av Ringve, nybygg på Museet Kystens Arv og ferdigstillelse av utbyggingsplaner på Orkla Industrimuseum.

Hun er også fornøyd med at Mist har greid å opparbeide en egenkapital som har gjort det mulig å gjennomføre ymse oppgaver i driftsbudsjettet.

- Det har ført til at vi nå har kunnet gjennomføre større prosjekter, eksempelvis tetting av tak på Trondheim Kunstmuseum, brannsikring og universell utforming på Kunstindustrimuseet og tetting av tak på Rørosmuseets magasin.

Drømmen om nytt kunstmuseum

Mist har utfordringer både driftsmessig og når det kommer til finansieringen av byggeprosjekter.

- Vi må få finansiert bygget på Orkla Industrimuseum, for å sikre en helt uvurderlig kulturarv, nemlig Thamshavnbanens rullende materiell. Vi skal etablere verdensarvsenter på Røros og vi håper å få etablert et nasjonalt Havbruksmuseum på Hitra.

Ikke minst håper Paasche at den nye Mist-sjefen får oppleve litt mer engasjement og trøkk fra regionen og trondheimspolitikerne i planene om nytt museum for kunst og design i Trondheim.

- Vi trenger en bred debatt og mye vilje for å få realisert denne drømmen.

Sykle, reise og spille bass

- Hva skal du gjøre når du går av neste år?

- Da skal jeg gjøre det som jeg ikke har fått tid til mens jeg har vært leder. Jeg skal sykle mer og spille bassgitar. Min mann Gerhard Dalen har en fortid i danseband, så vi skal ha det masse artig når det kommer til sang og musikk. Jeg ønsker også å lære mer språk og historie, i tillegg til å stelle mer i hagen rundt sommerhuset vårt i Sverige. Mannen min og jeg går av samtidig, så nå har vi også muligheten til å reise mer sammen.

foto
På jakt etter ny toppleder: Rasmus Brodtkorb, styreleder for Museene i Sør-Trøndelag (Mist), er ute etter en ny Mist-direktør. Foto: Christine Schefte
foto
Ni museer: Rockheim i Trondheim er ett av de ni museene i Mist. Foto: Foto: ROCKHEIM