I dag står den unike, privateide samlingen innelåst i tre ulike magasiner - to i Trondheim og ett i Bærum.

Frithjof Riis, som til daglig leder glasskonsernet Andr. L. Riis, har i en årrekke drømt om å få vist fram samlingen som består av rundt 250 oljemalerier i tillegg til en rekke trykk og litografier.

- Målet er å få hele samlingen til Trondheim og innen fem år bygge et visningsrom slik at publikum får sett bildene. Det er synd at den ikke kommer offentligheten til gode, sier Riis.

Dansk kunstergigant

Samlingen ble i hovedsak bygd opp på 60-, 70- og 80-tallet av foreldrene Andreas og Inger Riis, og er en internasjonal samling med moderne kunst fra etterkrigstiden. Bilder av kunstnerne som tilhørte Cobra-gruppen utgjør en vesentlig del, med blant annet Nordens største samling av den danske billedkunstneren Asger Jorn. Jorn regnes som en gigant i europeisk etterkrigskunst, og de 27 Jorn-bildene blir i dag lånt ut til museer av internasjonalt format. Sentrale norske kunstnere som Jakob Weidemann, Håkon Bleken og Jens Johannessen er også godt representert.

I forbindelse med planene for Gråmølna, Trondheim Kunstmuseums (TKM) visningsrom på Solsiden, var Riis-familien i samtaler med museet om et mulig samarbeid slik at også Riis-samlingen skulle bli en del av Gråmølna-prosjektet.

- Men vi trakk oss ut av planene fordi vi var redde for at verken driften eller formidlingen av samlingen ville bli god nok. I dag er jeg glad for at vi tok den beslutningen, intensjonene vi ble forespeilet hadde nok ikke blitt innfridd.

Lanserte supermuseum på Brattøra

For sju år siden lanserte Riis ideen om et stort og visjonært kunstmuseum på Brattøra. Han tok til orde for et spleiselag mellom ham, andre private kunstsamlere, næringslivsaktører og det offentlige. Planen var at «supermuseet» skulle ha rom for å vise både TKMs samling, Riis-samlingen, andre private samlinger og samtidskunst. Kunsteieren fikk støtte fra blant annet daværende konserndirektør for kommunikasjon Marvin Wiseth i Sparebank1 SMN, kunstner Håkon Bleken og kunstsamler Bjørn Anderssen. Direktøren for Museene i Sør-Trøndelag Suzette Paasche mente museumsvisjonen til Riis var urealistisk fordi den ville bli svært kostnadskrevende, også rent driftsmessig.

- Den gang ble jeg kritisert av Mist for at jeg som privatperson gikk ut offentlig i mediene med museumsdrømmen, men jeg synes det er viktig med offentlige debatter og vyer på vegne av kunsten. Det kan i neste rekke skape et engasjement hos næringslivsfolk med økonomiske muskler. Å formidle kunst er riktignok ressurskrevende, men svært få vil bidra økonomisk eller donere en privat kunstsamling hvis det offentlige ikke er på banen og tør å tenke stort om noe som kan sette Trondheim og regionen på kartet, sier Riis.

- Koteng tar feil

De siste ukene har Riis fulgt debatten rundt Trondheim Kunstmuseum med interesse, blant annet eiendomsinvestor og utbygger Ivar Kotengs utspill om at kunst er «noe jåleri» som han foreløpig ikke sponser.

- Koteng tar feil på dette punktet. Kunsten er i seg selv ikke jålete, men formidlingen og enkelte signaler fra kunstmiljøer kan være snobbete. En del samtidskunst og utstillinger blir pakket inn i halvintellektuelt svada som gjør kunsten utilgjengelig for folk og som virker fremmedgjørende. Akkurat det skal jeg gi Koteng rett i, en slik kommunikasjon kan føre til at det store publikum ikke oppsøker kunsten og museene. Og ekstra ille er det hvis offentlige museer oppleves på den måten. Likevel, det er håp for Koteng - han sier jo at han har Weidemann på veggen hjemme.

Samarbeider gjerne

Nå utreder imidlertid Mist muligheten for å slå sammen Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum til ett nytt stort museum for kunst og design. Riis har på sin side ikke gitt opp planen om et eget bygg for Riis-samlingen.

- Målet er å få kunst som fortjener det opp i dagen, og jeg samarbeider gjerne både med det offentlige og privatpersoner. De færreste har råd til å kjøpe verker av Odd Nerdrum eller David Hockney, men mange har mulighet til å oppleve bildene i et museum. I Trondheim har vi dessuten flere gode gallerier og kunstnerstyrte atelier som tilbyr kunst i et bredt spekter både når det gjelder stil og pris.

foto
Den danske kunstneren Asger Jorn var et midtpunkt i Cobra-kretsen, og regnes som svært sentral i europeisk etterkrigskunst
foto
foto
Eiendomsinvestor Ivar Koteng er ikke veldig opptatt av kunst, men har investert i et maleri av Jakob Weidemann. Her fra toalettene på kontoret som er dekorert av Ståle Gerhardsen. Foto: Morten Antonsen
foto
Opp fra kjelleren: Frithjof Riis har ikke lagt bort planen om å bygge et eget visningsrom i Trondheim som blant annet kan romme både Riis-samlingen og andre samlinger. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen