Tidligere Nye Hjorten-sjef tilsto grov økonomisk utroskap