En behøver ikke være kristen for å ha nytte av bibelstudier. Det er nok å bo i et vestlig land, hvis kulturelle uttrykk henter enorme impulser fra Den hellige skrift, verdens mest utbredte bok.

Til hjelp for nye og gamle bibellesere har derfor kulturredaktør i avisa Vårt Land, Alf-Kjetil Walgermo, laget en «Røff guide til Bibelen».

Innledningsvis slår han fast at «bibelkunnskap er viktig for å knekke ein del av kodane i samfunnet, i språket, kunsten og kulturen». Han fortsetter: «Litteraturen, musikken og den bildande kunsten har gjennom tidene drukke så mykje av bibelske kjelder at manglande bibelkunnskap kan bli ei vesentleg hindring for kunstopplevinga». Og med henvisning til tidens kanskje mest konsumerte kulturelle uttrykk, tv-seriene, hevder han at de så til de grader er spekket med skjulte bibelsitat og henvisninger, at uten et minstemål av kunnskap, står vi igjen som fattigere konsumenter.

Walgermo starter naturlig nok med skapelsesmytene, og arbeider seg gjennom historien. Det er interessant å følge hans ferd gjennom Det gamle testamentet, og like til Apokalypsen, hvor vi konstaterer at skriftene som faktisk er blitt til gjennom et tidsspenn på 3000 år danner en sirkelkomposisjon.

Den som slår følge på Walgermos tidsreise - for lest fra perm til perm, er det nettopp dét dette verket er - vil se fremveksten av det moderne samfunnet som dagens nordmenn er en del av. Samtidig fremgår det hvordan tenkningen omkring menneskets forhold til det åndelig har utviklet seg gjennom tidene, like fra Abraham innstiftet en stammereligion til Paulus grunnla en verdensreligion.

«Røff guide til Bibelen» vrimler ikke akkurat av fun facts, men noe er der, som at Jobs lidelser kommer som resultat av et veddemål mellom

Gud og djevelen. Til like er teksten krydret med forfatterens lakoniske kommentarer, noe som gjør et i utgangspunktet tungt stoff til en lesefest. Hvem skulle tro at det var mulig?

Et pluss er det også at han så ofte Bibelen gir grunnlag for det, trekker frem et feministisk perspektiv, hvilket er overraskende ofte, tatt i betraktning de patriarkalske tradisjonene bibelens bøker oppsto i.

Anmeldt av FARTEIN HORGAR