- Vi må veie to ting i prosessen med å lokke et så stort publikum som mulig; hva får folk til å besøke oss og hva er vårt oppdrag, sier Börjesson.

Adresseavisen brakte onsdag en oversikt over besøkstallene hos museene som er organisert i Museene i Sør-Trøndelag (Mist). Tallene viste at drøyt 10 000 betalende publikummere besøkte Trondheim Kunstmuseum i 2015. Med ikke-betalende gjester blir besøkstallet knapt 16 000.

LES OGSÅ (PLUSS): Skuffet over besøket på Kunstmuseet

- Ingen identitetskrise

Adresseavisens kunstanmelder Gustav Svihus Borgersen mener direktøren ikke har gitt museet noen klar profil.

- De vil både drive museum og vise samtidskunst. Dette er en vanskelig balansegang, sier Borgersen.

Börjesson mener museet på ingen måte har en identitetskrise.

- Borgersen etterspør en tydeligere retning. Å vise både samtiden og eldre kunst har alltid vært museets oppdrag, svarer direktøren.

- Er det en utfordring å kombinere samtidskunst og museets samling?

- Nei, jeg vil si det er en utrolig styrke. Skal man vise kunst som kan virke ukjent og vanskelig, er det en styrke å kunne vise den side om side med kunst vi kjenner godt, og som vi opplever som en gammel venn.

LES OGSÅ (PLUSS): - Kunstmuseet har for uklar profil

Må fornye tilliten

Håkon Bleken kritiserer Trondheim Kunstmuseum for ikke å ha vist fram kunst fra sin faste samling de siste årene. Bleken mener dette henger sammen med den fallende publikumsinteressen.

- Jeg er enig med Bleken i at samlingen er veldig viktig for museet og for besøket. Vi hadde den største presentasjonen av vår samling forrige år med 540 verk, sier Börjesson.

Han er redd det vil ta tid for museet å få tilbake det publikummet som har inntrykk av at museet ikke viser verk fra den faste samlingen og som derfor har sluttet å besøke museet.

- Det vil ta tid for oss å komme på deres radar igjen, men det har høy prioritet for oss, sier Börjesson.

Å nå ut til flere er et viktig mål for museet, men arrangementer som når ut til et smalt publikum, er også en del av oppdraget.

- Deler av vår virksomhet gir ikke besøkstall, men er likevel viktige. Noen arrangementer kan være smale, men de ligger i kjernen av vårt oppdrag. Jeg må også si at ikke-betalende publikummere, som barnehagebarn og skoleelever, er viktige publikummere, selv om de ikke telles som betalende, sier Börjesson.

Fire viktige oppgaver

Skal Trondheim Kunstmuseum lykkes både med sitt oppdrag og med å nå ut til publikum, må de lykkes på fire områder, mener Börjesson.

- For det første må vi fortsette å vise samtidskunst som tar opp utvikling og problemer i vår samtid. For det andre må vi formidle kunstens samtidshistorie, og dette er noe som ligger mitt hjerte nært, sier han.

- Det trønderske er viktig, både det som rører vår samling og historie, men også kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Parallelt med alt dette skal vi vise, forvalte og forske på vår egen samling, fortsetter Börjesson, som vil sørge for at samlingen får en god, konstant og kunstfaglig relevant presentasjon ved museet.