Under intervjuet går bombealarmen på telefonen

foto