Et høringsnotat fra Norsk filminstitutt (NFI) som ble sendt ut rett før helgen har fått alarmklokkene til å ringe i norsk filmbransje. Notatet inneholder en formulering om at NFI bare vil ha én stor, norsk filmpris.

Mange tror at hvis NFI får viljen sin, vil Amandaprisen i Haugesund bli valgt. Den er blitt delt ut i 30 år, blir direkteoverført på TV og har et stort, nasjonalt publikum.

Hvis NFI kun skal gi støtte til Amandaprisen, vil Kanonprisen, som hvert år deles ut under Kosmorama, miste sin statlige støtte, et beløp som i 2016 var på 400 000 kroner.

Årets Kosmorama-festival ble en suksess, mener direktøren.

Uheldig for hele festivalen

- Hvis Kanonprisen ikke lenger skal få støtte, vil det også få konsekvenser for Kosmorama. Resten av festivalen drar nytte av at prisen blir delt ut i Trondheim, sier Kosmoramas festivaldirektør Silje Engeness.

Anne Krogsvoll og Øystein Dolmen ble to av prisvinnerne sist torsdag.

Hun er nettopp ferdig med en vellykket festival, ser optimistisk på framtida og skulle helst brettet opp ermene og gått i gang med planleggingen av neste års arrangement. Men de nye signalene fra Norsk filminstitutt skaper usikkerhet.

- Er Kanonprisen truet?

- Det lurer vi også på, ut fra formuleringene i høringsnotatet.

Adresseavisens kommentator mente den siste prisutdelingen nok en gang viste at Kanonprisen fungerer bedre enn Amandaprisen.

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF), som inntil nylig var leder for filmfestivalutvalget i Film & Kino, er også bekymret for Kanonprisens framtid etter å ha lest notatet.

Nytt system for tildeling

Bakgrunnen for høringsnotatet er at regjeringen legger opp til et nytt system for tilskudd til norsk filmformidling. Stortingsmeldingen «En framtidsrettet filmpolitikk» legger opp til at Norsk filminstitutt (NFI) får ansvaret for å gi slik støtte.

Disse vant årets kanonpriser.

Høringsnotatet NFI sendte ut før helgen, er et forarbeid til en ny forskrift om tilskudd til filmformidling. Der står det at de bare vil ha ett større arrangement som deler ut nasjonale filmpriser i ulike kategorier.

Den beste norske filmen ble forbigått under fjorårets Amanda, mener Adresseavisens anmelder.

«Det vil være naturlig at NFI gir tilskudd til ett slikt arrangement i året, og at dette får status som Den nasjonale filmprisen», heter det i notatet. Festivalen som deler ut Amandaprisen har det offisielle navnet Den norske filmfestivalen.

- Flere priser styrker interessen

- Hvis vi skal ha bare én stor filmpris i Norge, er jeg redd for at det vil svekke filminteressen. Det er bra for bransjen og bra for filmpublikummet at vi løfter fram norsk film på flere måter. Mange har sagt at Amandaprisen, der ulike juryer velger hvem som vinner, og Kanonprisen, der bransjens egne folk velger hvem som skal få priser, utfyller hverandre. Mange av dem som får Kanonprisen, sier at de setter stor pris på denne utdelingen fordi de får prisene av sine egne, sier Silje Engeness.

- Er du redd for at Haugesund vil bli valgt hvis staten bare skal gi støtte til én pris?

- Jeg synes i hvert fall det er underlig at NFI bruker en så bastant formulering i et høringsnotat.

Kulturministeren var begeistret

Geirmund Lykke mener også at Amandaprisen er så innarbeidet at det er sannsynlig at den vil bli valgt hvis Norge bare skal ha én filmpris.

- Jeg la merke til at kulturminister Linda Hofstad Helleland var begeistret for Kanonprisen da hun deltok under arrangementet sist torsdag. Da er det rart at NFI, som skal dele ut statens penger, formulerer seg slik at festivalens framtid blir usikker, sier han.

Siden notatet er sendt ut på en tre måneder lang høring blant en rekke instanser i filmbransjen, har ikke Kulturdepartementet noen mening om formuleringen til NFI.

Et påfunn av NFI

- Departementet ser fram til å lese hva bransjen mener, er svaret Adresseavisen får fra departementets kommunikasjonsavdeling.

Geirmund Lykke sier at det aldri tidligere har vært noen statlige føringer for hvor mange filmpriser det skal deles ut i Norge, og han karakteriserer formuleringen til NFI som et påfunn.

- Jeg forstår ikke hvorfor de går inn for bare én filmpris når ingen, heller ikke i departementet eller i Stortinget, har sagt at det er noe problem med to. Det kan hende de gjør det for å spare penger, men det kan gjøres på andre måter, for eksempel ved at Amandaprisen og Kanonprisen samarbeider slik at ikke begge deler ut et stadig økende antall priser, sier Lykke.