Trondheim kommune har nå bedt PricewaterhouseCoopers (PwC) finne ut hva det koster å bygge nytt kultur- og konserthus i Trondheim. Prisoverslaget skal ta hensyn til de ulike behovene hos både Olavshallen, Trondheim Symfoniorkester, Trondheim kommunale kulturskole og NTNU.

Utreder flere alternativ

- Vi har fått en dobbel politisk bestilling. En bestilling går ut på å utrede Olavshallen slik den er nå, og en bestilling dreier seg om å utrede andre alternativ, sier Ola By Rise som er kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim.

Forrige gang formannskapet hadde saken om et nytt kultur- og konserthus til behandling var i juni 2015. Da ble det lagt frem en rapport fra PwC som skisserte mulige rehabilliteringsalternativ i Olavskvartalet.

- Da ønsket formannskapet at rådmannen skulle jobbe videre med flere av disse alternativene og se nærmere på kostnadene. Det andre sporet handler om å se på mulighetene for et helt nytt bygg, forteller By Rise.

Tilgjengelige tomter kartlegges

- PwC vil nå se på erfaringstall fra andre, nyere bygg ellers i landet, mens kommunen selv jobber med å vurdere hva slags tomter som kan være aktuelle for et nytt kulturhus i Trondheim, sier Roald Birkelund, som er rådgiver hos rådmannens fagstab i Trondheim. Listen over mulige tomter er ennå ikke klar.

foto
Stort engasjement: Kommunaldirektør Ola By Rise og rådgiver Roald Birkelund håper Trondheims befolkning engasjerer seg i prosessen rundt hvor et eventuelt nytt kultur-og konserthus bør ligge.

- Vi er midt inne i en prosess. Tomtemulighetene vil nok ligge langs «kunnskapsaksen» og inn mot sentrum av byen. Det blir ikke Sveberg eller Granåsen, sier By Rise.

- Det er snakk om et stort Trondheimsområde som vi har avgrenset mot sjøen og fra Ila i vest, til Sluppen i sør, og deretter over mot Rotvoll. Selv om det er et stort område er det naturlig begrenset av de tomtene som faktisk er aktuelle og tilgjengelige, supplerer Birkelund.

Sentralt og tilgjengelig

Begge mener det er riktig å legge et kulturbygg lett tilgjengelig for Trondheims befolkning.

- Jo lenger unna byen du kommer, dess billigere er tomtene. Men folk skal kunne fraktes dit, sier By Rise.

Adresseavisen skrev nylig om planene for å utvikle Olavshallen slik det er i dag. - Her skal vi lage kulturtorg

Dette er en kortsiktig ombygging for å gi Olavshallen et tydeligere preg av å være et kulturhus, og utnytte mulighetene som ligger i de eksisterende lokalene, ifølge kommunaldirektøren.

Tiårsperspektiv

- Dersom det blir vedtatt en større rehabilitering av Olavshallen, eller et helt nytt bygg, så er begge deler så langt fram i tid. Vi snakker om flere år. I mellomtiden skal Olavshallen driftes som et konsert- og kulturhus, og fortsatt være attraktivt for publikum, sier By Rise. Han tilføyer at jobben de nå er i gang med går ut på å gi politikerne et godt faktagrunnlag.

- Vi har et tiårspespektiv på en prosess som dette, og vi er nødt til å gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i Olavshallen slik den er i dag. Olavshallen vil komme med noen ønsker, Trondheim symfoniorkester har noen ønsker og behov, og så vil vi redegjøre for hvilke muligheter som finnes. Deretter skal politikerne ta en beslutning, sier By Rise og understreker betydningen av å få til en god prosess med stort engasjement fra byens befolkning.

- Vi kjenner på viktigheten av at mange nok brenner for kultur i Trondheim. Og det er spesielt viktig nå når vi står overfor store prosjekter som et nytt kultur- og konserthus og et nytt museum for kunst og design, sier By Rise.