– Jeg blir på gråten bare av å stå i nærheten av dette her

foto