- Linda Helleland har vært fullstendig fraværende i den kulturpolitiske debatten, og til å fronte kultur fra viktige kulturarenaer og debatter ute i samfunnet. I stedet har hun fremstått som en ren idrettsminister, sier avtroppende kulturpolitiske talsperson i SV, Bård Vegar Solhjell til Aftenposten.

Han tar et kraftig oppgjør med sittende kulturminister Linda Hofstad Helleland bare uker før han selv takker for seg som stortingspolitiker etter 16 år i politikken. Sammen med førstekandidat for Oppland SV, krimforfatter Hans Olav Lahlum er Solhjell svært kritisk til nåværende kulturminister.

De mener kulturpolitikken er blitt behandlet som et perifert politisk felt i den perioden hun har ledet kulturfeltet.

Ingen fornyelse

- Den sittende regjeringen har heller ikke kommet med noen viktige kulturpolitiske initiativer. Jo, de har bevilget penger til enkeltting, men ingen nye satsinger eller prosjekter som har bidratt til å fornye norsk kultur i de dimensjonene vi hadde gjennom åtte rødgrønne år, sier Solhjell.

foto
SVs Bård Vegar Solhjell. Foto: Jon Olav Nesvold,, NTB scanpix

Hofstad Helleland har til tider måtte tåle mye kritikk, senest for to uker siden da hun i VG uttalte at norske verdier er under press. Solhjell mener statsråden bevisst trekker seg tilbake nå det kommer kritikk mot henne.

Det stiller også Hans Olav Lahlum seg bak.

- Det er merkelig at Helleland ikke vil satse mer offensivt på norsk kultur hvis hun er så opptatt av norske verdier. Kulturministeren markerer seg ofte på andre ting, men sjelden på kultur, og skygger i påfallende stor grad unna kritikk og debatter der, sier Lahlum.

Han mener det er påfallende at en kulturminister skryter av å ha fått opphevet forbudet mot proffboksing i Norge, samtidig som hun er så fraværende i den kulturpolitiske debatten.

- Til hennes forsvar kan vi jo kanskje si at hennes egen regjering ikke har valgt å satse på kultur som et viktig felt. Det begrenser jo veldig handlingsrommet hennes. Samtidig er det et av statsrådens viktigste oppgaver å kjempe for å få bevilgninger til området sitt. Her har hun ikke lykkes nevneverdig godt, sier Lahlum.

Krydder

Både Solhjell og Lahlum mener nåværende kulturminister i liten grad har klart å bevise at hun kjemper for kulturen innad i regjeringen.

- Ofte har kulturpolitikken blitt behandlet som litt krydder. Det er en kulturministers oppgave å snu den tankegangen. Vi mener kultur er blant de viktigste tiltakene på et statsbudsjett på linje med helse og omsorg. Det synes jeg Helleland i altfor liten grad har klart å synliggjøre, sier Solhjell.

- Opprettelsen av Talent Norge, Kreativt Norge, insentivordningen og gaveforsterkingsordningen er tiltak som er kommet i inneværende periode?

- Det er jo ikke slik at det ikke har skjedd noe, men alt dette er uvesentlige ting både i størrelse og effekt. Den foreløpige evalueringen av incentivordningen er at man har oppnådd veldig lite. Jeg ser derfor på det mer som ideologisk krydder, sier Solhjell.

Får støtte

SV får støtte fra flere hold. Kulturpolitisk talsperson Sveinung Rotevatn i Venstre er enig at Helleland fremstår mer som en idrettsminister.

- Jeg synes kulturministeren kommer med få initiativ, jeg skulle ønske hun var mer synlig i viktige kulturdebatter som ikke handler om skolegudstjeneste og fellesdusjing, sier han.

Arild Grande, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet følger opp i samme gate.

- Jeg deler denne kritikken. Vi har gjentatte ganger forsøkt å utfordre henne til debatt, men hun har ikke vært villig til å stille. Det er jo illustrerende for en regjering som velger å bruke de store pengene på skattekutt, og ikke prioriterer kulturen, sier Grande.

foto
Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) Foto: Arbeiderpartiet

Han roser forrige kulturminister Thorhild Widvey, som han mener fikk gjennomført flere store tiltak som opposisjonen etterlyste.

- Men den ene store saken som Linda Helleland har hatt ansvaret for å få gjennomført, åndsverkloven, selve grunnloven for kulturlivet, endte i fadese. Så jeg skjønner kritikken som kommer mot henne, sier Grande.

Senterpartiets Marit Arnstad følger opp.

- Dette er ikke et spørsmål om personen Linda Helleland, dette handler om Høyre og Frps manglende interesse for kulturpolitikken. Jeg er helt enig at denne regjeringen ikke har kommet med noen ny initiativ når det gjelder kulturpolitikken. Det er også sørgelig å se hvor lite interessert denne regjeringen er i kunstnerøkonomi, kulturskolene og bibliotekene, sier hun.

foto
Marit Arnstad Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Forståelig uenighet

Selv tar kulturministeren kritikken med fatning.

- At SV ikke er fornøyd med at jeg ikke gjennomfører en sosialistisk kulturpolitikk er forståelig, så denne kritikken er veldig forutsigbar. Særlig fra en som selv har uttalt at han gjerne vil bli kulturminister. Det er feil at jeg ikke har vært til stede som kulturminister, sier Helleland. Hun viser til at hun har vært på langt flere kulturarrangementer enn idrettsarrangementer rundt om i landet.

- Jeg forsøker også å løfte alle festivalene, konsertene, utstillingene eller forestillingene jeg deltar på, men jeg merker en tendens til at medias interesse for kulturarrangementer dessverre er mindre enn for idrettsarrangementer, sier hun.

Fire ordninger

Statsråden reagerer også på at Solhjell ikke ser verdien av de tiltakene nåværende regjering har innført.

- At SV ikke liker vår kulturpolitikk, gir ikke Solhjell rett til å overse alle initiativ og det som har skjedd under Solberg-regjeringen. Høyre har etablert fire helt nye ordninger på statsbudsjettet som ikke eksisterte under den rødgrønne eller tidligere regjeringer, sier hun.

Her nevner hun gaveforsterkningsordningen, Talent Norge, filminsentivordningen og kreativ næring, tillegg til rehabiliteringen av Nationaltheatret og Den Nasjonale scene i Bergen og null-moms på elektroniske medier.

- Dette mente den forrige regjeringen var umulig. Og vi har mer enn doblet utviklingsmidlene til norske biblioteker siden hans tid i regjering, sier statsråden.