Mandag skrev Adresseavisen om rekordinteressen for korps i Trondheim, og at mange av de som ønsker å spille i korps ikke får plass i kulturskolen.

På andre instrument, som gitar og piano, er det opp til tre års ventetid. Det synes bystyremedlem Berit Tiller (H) er helt håpløst.

- Når de endelig får plass, har de funnet på noe annet å gjøre. Hadde de måttet vente tre år på å få spille fotball, hadde det blitt et ramaskrik, sier hun.

Tiller har engasjert seg i kulturskolen og har levert en interpellasjon som skal behandles på neste bystyremøte. Der argumenterer hun for økt satsing på kulturskolen, i samspill med de private tilbudene.

Trenger et krafttak

- Høyre har tidligere foreslått mer penger til kulturskolen, men ble nedstemt. Vi må styrke den kommunale kulturskolen, men også legge forholdene bedre til rette for de private aktørene som har vanskelige kår i Trondheim. Da kan vi få unna ventelistene og få et mer variert tilbud, sier hun.

- Jeg tror vi kommer langt med å gjøre et krafttak, legger hun til.

- Trenger et løft

Julie Indstad Hole (Ap), bystyremedlem og nestleder i kulturkomiteen, synes det er kjempepositivt at kulturskolen i Trondheim er populær og at mange unge har lyst til å utfolde seg kreativt. Samtidig erkjenner hun at politikerne er nødt til å styrke kulturskolen ytterligere.

- Vi styrket kulturskolen med 50 plasser i år, men vi trenger å få til et enda større løft. Rådmannen skal legge fram sitt budsjett denne uka. Jeg kommer til å jobbe for at vi skal få på plass enda flere plasser i budsjettet til neste år, sier hun.

Neste steg, mener Hole, er at kommunen setter seg ned med de korpsene som kjenner sterkest på ventelisteproblematikken.

- Vi må tenke nytt og se om det er mulig at kommunen kan bidra på andre måter utover at vi har opprettet et instrumentfond og økt antall plasser, sier hun.

foto
Julie Indstad Hole (Ap) vil jobbe for at kulturskolen skal få midler til flere plasser i 2018. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen