– Det er en stor motbevegelse som brer om seg nå, som oppfordrer til å bruke mindre tid med skjermen

foto