Gullvågs bilder kan bli det største lokale bidraget

foto