- Medisineringen gjorde meg til en følelsesløs, tilbakestående person

foto