- Dette er en stor begivenhet for museet, sier direktør ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Hun forteller at museet har jobbet i mange år for å få Den Coldevin-Rosenvingeske samling, også kalt Rosenvinge-samlingen, til Trondheim. Nå er det endelig klart at museet blir eier av samlingen i sin helhet.

- Det har vært en lang prosess å få samlingen til byen, også før Sverresborg kom på banen. Det har vært en kamp for mange, i lang tid - så dette er en begivenhet vi gleder oss over alle mann.

- Formidabel dugnadsinnsats

Det koster museet rundt tre millioner kroner å overta samlingen. Pengene kommer utelukkende fra private aktører og næringsliv. Sist Adresseavisen omtalte prosessen var i juni i år, da manglet fortsatt en drøy million for å fullføre kjøpet.

- Dette er resultat av en formidabel dugnadsinnsats. Jeg er imponert over at vi har privatpersoner og et næringsliv som bretter opp ermene og stiller opp til byens beste. Vi er utrolig takknemlige for denne gaven til byen, sier Herje.

Hun trekker særlig fram innsatsen fra siviløkonom Paul E. Hjelm-Hansen og museets konservator og trondheimshistoriker Terje Bratberg i arbeidet med å få samlingen til byen.

Trondheimsmotiv fra 1800-tallet

Samlingen ble satt sammen tidlig på 1800-tallet og har siden tilhørt familien Rosenvinge/Rode. Den inneholder 181 by- og landskapsprospekter og portretter, og består av malerier, gouacher og trykk, samt håndskrevet arkivmateriale og et sjeldent veikart over Sør-Norge.

Kjernen i samlingen er verkene til maleren Johannes Finne Rosenvinge (1804-1827), men inneholder også malerier av blant andre Jacob Petersen, Matthias Stoltenberg og Knud Bergslien. Den mest kjente delen av samlingen er Rosenvinges 16 prospekter med motiver fra bylandskap i Trondheim og landskap i Trøndelag. Mange av motivene er reproduserte og således godt kjent. Flere av bildene ble vist fram på Vitenskapsmuseet i 2013, men de har ikke vært vist på Sverresborg.

- Vår oppgave er å formidle trondheims- og trøndelagshistorie, så for oss er dette et fantastisk tilskudd, sier Herje.

Viser hele samlingen

Direktøren opplyser at museet har ambisjoner om å få vist samlingen, som generelt skal være i meget god stand, i løpet av kort tid.

- Først må samlingen gjennom konservering. Så snart vi vet hvilken stand den er i, vil vi benytte et stort utstillingsareal i publikumsbygget til formålet. Ambisjonen er å vise så å si hele samlingen, i en lang periode. Hva som så vil skje med den, har vi ikke konkludert med, men den kommer til å bli presentert for publikum jevnlig, lover Herje.

Familien Rode overdrar samlingen til museet i løpet av høsten 2017.

- Det har vært viktig for oss at samlingen skulle kunne bevares også for ettertiden. Vi er takknemlige for den dugnadsinnsats som er gjort for å gi samlingen et permanent hjem og er trygge på at den vil forvaltes på beste måte, sier familiens representant Kristin Ginni Rode i en pressemelding.

foto
Johannes Finne Rosenvinge ble født i Trondheim i 1804 og var 21 år da han reiste til kunstakademiet i København. I hjembyen hadde han tegnet og malt i mange år, blant annet en lang rekke portretter av familiemedlemmer og av mange blant byens kjente personer. Han døde i København kun 23 år gammel, men etterlot seg en stor samling som nå blir i trøndersk eie. Foto: Per Christiansen
foto
Johannes Finne Rosenvinges trondhjemsbilder ble stilt ut på Vitenskapsmuseet i 2013. Her museets Axel Christophersen med motivet Carl Johan Arbeidsstiftelse, som også var Rosenvinges barndomshjem, i bakgrunnen. Foto: Kjell A.Olsen
foto
Torunn Herje, direktør ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, er takknemlig for innsatsen fra private og næringsliv for å få Rosenvinge-samlingen i trøndersk eie. Foto: Morten Antonsen