Lykke ga i sin tid statuen i gave til Trondheim og i 2009 ble skulpturen avduket i Tordenskioldparken ved Frimurerlogen med Arve Tellefsen selv til stede. Men da minnestedet etter 22. juli ble anlagt i parken, ble statuen av fiolinisten flyttet til fortauet foran Frimurerlogen.

- For lav

Trond Lykke gremmes over Tellefsens nye tilholdssted.

- Jeg er overhodet ikke imot minneparken, men jeg synes den nye plasseringen er et trist skue. Statuen står beskjedent til ved parkeringsplasser, og sokkelen er altfor lav. Skulpturen kunne ha en såpass lav sokkel da den sto i parken, men på gatenivå blir sokkelstørrelsen for liten. Den bør heves en meter, sier Lykke.

Han sier han har mottatt flere henvendelser fra trondhjemmere som synes plasseringen er stusselig.

- Med tanke på at Tellefsen spilte mye i Frimurerlogen i unge år, synes jeg det er riktig at den står i nærheten av bygget. En mer sentral plassering foran hovedinngangen hadde vært et bedre valg, mener Lykke.

Enken ikke fornøyd

Skulpturen er laget av den nå avdøde billedhuggeren Per Ung. Elena Engelsen, enken etter Ung, er heller ikke fornøyd etter flyttingen av skulpturen.

- Man skal kunne gå rundt en slik skulptur, men den står altfor tett inn til gjerdet bak. I tillegg er de sorte takrennene til venstre et forstyrrende element. En ulykkelig plassering, mener Engelsen, som selv er billedhugger.

I likhet med Lykke, mener hun Tellefsen-statuen hadde kommet mer til sin rett ved hovedinngangen. Engelsen tok kontakt med kommunen da hun oppdaget at to skjemmende kommunale strøsandkasser var plassert inntil skulpturen.

- En hyggelig dame i kommunen var veldig imøtekommende. Hun tok affære, kassene ble fjernet og det ble ryddet skikkelig, påpeker hun.

Godkjente plassering

Rådgiver Berit Kirksæther hos rådmannen, som blant annet har ansvar for kunst i det offentlige rom, opplyser at Engelsen godkjente den nye plasseringen i forkant av flyttingen. Likevel er hun enig i at Tellefsens nye tilholdssted ikke er optimalt.

- Vi er heller ikke 100 prosent fornøyd med plasseringen, og målet er at vi sammen med Engelsen og Lykke skal finne et bedre sted. Vi rekker imidlertid ikke å gjøre noe før på nyåret, sier Kirksæther.

Statuen av Arve Tellefsen, utformet av billedhugger Per Ung, ble flyttet fra Tordenskioldparken da minnestedet etter terroranslaget 22. juli 2011 ble anlagt i parken. Verken kjøpmann Trond Lykke, som i sin tid ga skulturen i gave til Trondheim, eller enken etter Ung er fornøyd med den nye plasseringen. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen
Billedhugger Elena Ung var gift med nå avdøde Per Ung som laget Tellefsen-statuen. Ung står bak en rekke skulpturer av kjente personer, blant annet Sonia Henie, Wenche Foss og Fridtjov Nansen. Her er paret avbildet i forbindelse med Christian Ringnes' museum for småflasker i 2003. Foto: NTB Scanpix/Knut Fjeldstad, NTB scanpix
Kjøpmann Trond Lykke Foto: Richard Sagen