Nina Refseth, administrerende direktør for Museene Sør-Trøndelag (Mist), leder museet videre inntil ny direktør er tilsatt.

– Hun har gjort en fantastisk innsats for Sverreseborg. Hun etterlater et velfungerende museum, som også har hatt strålende publikumsresultater, sier Refseth.

Herje har vært sykmeldt i en periode og har nå inngått en avtale om avtalefestet pensjon (AFP). De ansatte ved museet ble informert forrige uke.

– Det har ligget i kortene en stund, sier Herje.

– Hva er årsaken til at du slutter?

– Jeg har jobbet i museumsvesenet, på ulike steder, i godt over 30 år. Det har vært rike år med mange store oppgaver. Nå er det tid for å konsentrere seg mer om fag og egne prosjekter fremover. Jeg har mye skrivearbeid foran meg som jeg regner med vil resultere i flere bøker, sier Torunn Herje.

foto
På kontoret: Torunn Herje på kontoret i forbindelse med serien «ledermøtet» som gikk i Adresseavisen.

Folkelig teater og storkonserter

Hun er utdannet arkeolog og ledet Norveg – senter for kystkultur og kystnæring i Vikna i Trøndelag fra 1989. Før hun begynte på Sverresborg i 2011, var hun en periode leder for dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk under museet Maihaugen på Lillehammer.

– Det har vært sju eventyrlige år på Sverresborg. Mitt hovedanliggende har vært på å åpne museet mest mulig for byen, i samspill med samfunnet vi er en del av, sier Herje.

foto
Torunn Herje sammen med Stein Vanebo og Mård Askim fra Trondheim Concerts i september 2014, året før Mark Knopler innviet arenaen for storkonserter.

Hun er svært godt fornøyd med samarbeidet med Trondheim Concerts som førte til at byen fikk en ny arena for storkonserter. Mark Knopfler var første artist ut foran nærmere 10 000 publikummere i 2015. Hun trekker også frem samarbeidet med Mads Bones og teatergjengen bak «Slaget på Testiklestad».

– Jeg er stolt av at vi kan presentere godt, folkelig teater på folkemuseet, sier Herje.

foto
Slår rot: Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal overtalte direktør Torunn Herje til å flytte dette rognetreet ved inngangen til Oppdalstunet på Sverresborg. Da blir det plass til enda flere når de inviterer til en ny og femte sesong med «Slaget på Testiklestad» i sommer.

Byavdeling

Av det museale trekker hun frem historien om kong Sverre og utgravingene i middelalderbrønnen i 2016, hvor skallen og beinrester etter en birkebeiner omtalt i sagaen om kong Sverre ble funnet.

Hun er også tilfreds med at museets byavdeling har fått flere nye tilskudd de siste årene. Målsettingen har ifølge Herje vært å presentere en ny og interessant trondheimshistorie årlig. For øyeblikket jobbes det med å få på plass en 12-roms leilighet i andreetasje i Løveapoteket, basert på inventaret fra Adolf Øiens hjem.

– Det er en helt unik gave museet har fått fra Adolf Øiens stiftelse. En jødisk manufakturforretning skal også innredes i Byavdelingen i nærmeste framtid. Det mangler et bymuseum i Trondheim og vi har tatt et ansvar for å formidle en del av byhistorien, sier Herje.

foto
Kafé: Sverresborg Folkemuseum har gjenskapt Erichsens kafe som i sin tid lå i Nordre gate. Her er Terje Brattberg, Torunn Herje og Stein Adler Bernhoft utenfor bygget der kafeen er gjenskapt.

Nattmannshuset som ble gjenreist i 2014, er Nordens eneste gjenværende Nattmannshus. Cafe Erichsen fikk sin plass i byhistorien – som en levende kafé – på museet i fjor.

– Nylig ble også den «Coldevin-Rosenvingeske» samling av prospekter og portretter fra tidlig 1800-tall kjøpt tilbake til byen og har fått sin plass på museet. Dette har vært mulig takket være bred støtte fra en rekke samarbeidspartnere, sier Herje.

Vil bruke god tid på å finne ny leder

– Har du noen råd til den som skal overta?

– En ny direktør har sikkert sine drømmer og tanker om hva som skal skje. Men det at Sverresborg skal være en del av byens puls, som et naturlig samlingssted, er viktig, og noe jeg håper en ny leder vil jobbe videre med. Sverresborg er et fantastisk museum som jeg håper så mange som mulig vil ha glede av.

Herje bor i Trondheim, men har hele tiden pendlet til Rørvik, hvor mannen bor.

– Jeg har en fot i byen og en fot i ytterkysten. Sånn vil det fortsatt være, sier hun.

foto
Nina Refseth, direktør for Museene i Sør-Trøndelag (Mist).

Mist-direktør Nina Refseth vet ikke når de får lyst ut stillingen som leder for Trøndelag Folkemuseum. Hun tviler på om det skjer før sommeren, men ser ikke på det som noe problem.

– Museet vil fortsette inntil videre med den samme ledergruppen som har fungert mens Herje har vært sykmeldt. Det vil ikke innebære noen problemer i ferieperioden. Det er viktigere å bruke god tid i prosessen med å finne en ny leder, sier Refseth.

foto
Åge Aleksandersen har hatt faste konserter på Sverresborg i august de siste årene. Det skjer også i år.