Operaen «Olav Engelbrektsson» på Steinvikholm slott ble første gang oppført i 1993 som musikkdramaet «Lucie». 300 personer var i sving den gangen for at slottsopera i Stjørdal skulle bli en realitet, og det var Astrid Vikaune, nåværende kulturrådgvier i Stjørdal kommune, som fikk ideen til opera ved badeplassen i byen.

«Lucie» - Slottsdrama på Steinvikholmen 5. august i 1993. Det er i år 25 år siden den første utendørsoperaen på Steinvikholm slott.

Les også: Storstilt og sjarmerende i Stjørdal

Fra Stiklestad til Stjørdal

- Jeg var på Stiklestadspelet med familien i 1991 og ble så fascinert av hvordan alle jobbet sammen og på tvers, både sangere, musikere og skuespillere. Da jeg kom hjem begynte jeg å tenke på hva slags ressurser vi hadde i Stjørdal til å sette i gang noe lignende, forteller Vikaune.

Astrid Vikaune, kulturrådgvier i Stjørdal kommune, er initiativtakeren bak operasatsingen ved Steinvikholm slott.

Målet var å samle kulturkrefter fra lag og foreninger til å være med på å arrangere en utendørs opera på Steinvikholmen. Og slik ble det. Ole Hammer var pressekontakt og satt i styret for Steinvikholmen Opera da det ble etablert i 1992. Han var også en av dem som jobbet i kulissene med tribunebygging og kostymelaging.

- Det var vel den første utendørsoperaen i Norge den gangen. Og vi som jobbet med det hadde heller aldri vært med på noe sånn før, men vi så ikke mørkt på det. Men det er klart at det er store utfordringer med å ha slike arrangement utendørs i Trøndelag, og jeg vet ikke om jeg hadde turt det i dag, sier Hammer, og tilføyer at de hadde mange gode støttespillere og at engasjementet var stort. Mye av arbeidet med operaen besto i å få flere tonn utstyr inn på området.

Først musikkdrama, så opera

- Det var ikke så stort budsjett den gangen, og vi slet økonomisk, men vi fikk det til. Den første oppsetningen kalte vi et musikkdramatisk verk. Vi turte ikke kalle det opera, det var for skremmende den gangen, forteller Hammer.

Ole Hammer var en av dem som jobbet i kulissene for å dra i gang utendørsopera på Steinvikholmen i 1993.

Steinvikholm Musikkteater ble stiftet i 1992 og skiftet etter hvert navn til Opera Trøndelag. I 1998 ble de egen post på statsbudsjettet og en av fem distriktsoperaselskap i Norge. Produksjonene settes opp med både profesjonelle og amatører, og i april i år sto de for oppsetningen av «Tryllefløyten» i Kimen kulturhus i Stjørdal.

- Vi har beveget oss bort fra Steinvikholm slott med våre hovedproduksjoner de siste tre årene. Årsaken til dette er at Fortidsminneforeningen og de andre grunneierne nå skal legge mer til rette for at det kan settes opp opera der igjen, sier Randi Spets, som har vært operasjef siden 1998.

- Vi håper det igjen kan bli midnattsopera på Steinvikholmen innen et par år, men alt avhenger av både fysiske og økonomiske forutsetninger, sier operasjef Randi Spets.

- Vi har muskler til å sette opp en hovedproduksjon i året, i tillegg til flere mindre. Og vi driver landets eneste «operaskole», noe vi har gjort siden 2001, og i tillegg driver vi talentutvikling, sier Spets. Hun tilføyer at målet er å engasjere så mange som mulig av utøverne i Trøndelag.

Ønsker seg Steinvikholmen igjen

- Tidene har endret seg mye på 25 år, og de fleste innenfor vår sjanger setter opp sine operaproduksjoner innendørs, vi er jo litt i den bølgen også. Men det står på repertoaret vårt at vi skal sette opp igjen på Steinvikholm slott.

- Om et par års tid?

- Ja, vi håper det igjen kan bli midnattsopera der innen et par år, men alt avhenger av både fysiske og økonomiske forutsetninger. Det økonomiske er jo uforutsigbart, og det er mye usikkerhet rundt oss. Akkurat nå er Kimen vår arena, for der ligger alt til rette, men vi håper jo på Steinvikholm igjen også, sier Spets.

- Det er fortsatt en utfordring med logistikken på Steinvikholmen og at alt utstyr må bæres inn og monteres der, mens andre arenaer, som Kimen, har lys og rigg som står ferdig. Men de gangene værgudene spilte på lag med oss var det jo fantastiske oppsetninger der, sier Hammer og fortsetter:

- Det er nok viktig å ta tak i det ganske snart hvis det skal bli opera på Steinvikholmen igjen. Det er ikke bra at det ligger for lenge i dvale, sier Hammer.

Har planer om et servicebygg

Margrethe Stang er styreleder for Fortidsminneforeningen nasjonalt og forteller at de ønsker å etablere et servicebygg på Steinvikholmen der de kan ha en guide, et anretningskjøkken med muligheter for servering, og toaletter.

Margrethe Stang, styreleder fro Fortidsminneforeningen nasjonalt, håper det er nærmere to år enn ti før det igjen kan bli mer aktivitet i form av opera på Steinvikholm slott.

- Vi håper å få til en generell oppgradering av Steinvikholm slott med universell utforming slik at det blir et velegnet sted også for rullestolbrukere. Vi får nok ikke til et stort backstageareal, men vi synes det er veldig bra med opera og andre aktiviteter der, sier Stang. Foreløpig mangler finansiering av planene, og Fortisminneforeningen må også gå noen runder med Riksantikvaren før planene kan iverksettes.

- Vi kan ikke si når dette vil komme på plass, men vi på håper det er snakk om nærmere to år enn ti, sier Stang.

Førstkommende søndag arrangeres det familiedag på Steinvikholmen, den tredje i år.

Les også: Norges største hotellkjøkken, og de historiske rommene, er nesten ferdige