- Folk spør hvor mange som får sitte per bord. Vi har ikke hatt den regelen på ett år

foto