Vil gi flere familier med dårlig råd gratis plass i kulturskolen