- For noen blir vi aldri gode nok, med mindre jeg begynner å gå

foto