Alt bråstoppet da en medstudent gikk bort. Så fant de en utvei

foto