De har trasket rundt på nedlagte industriområder på jakt etter hjemløse gjenstander

foto