Det blir også mulighet for andre arrangører å leie teaterhuset til eksempelvis konserter og forestillinger.

- Hovedsakelig er det scenekunst i regi av Teaterhuset Avant Garden eller i samarbeid med teatret som skal foregå her, men også andre arrangement skal få plass her. Det blir et nytt og veldig fleksibelt flerbruks kulturhus à la Dokkuhuset, sier styreleder Ottar Michelsen i Teaterhuset Avant Garden (TAG).

LES MER: Trondheim dårligst på  kulturbygg

Nytt, stort tilbygg

I dag er TAG, som er et programmerende teater, lokalisert i Olav Tryggvasons gate i Trondheim sentrum. I en årrekke har de hatt en plan om å flytte inn i større lokaler, og med finansieringen endelig på plass kunne de mandag signere leieavtalen med utbyggingsselskapet Trym Næring. Gjennom selskapet Rosendal Teater AS skal de stå for utbygging og rehabilitering av den gamle kinoen i Innherredsveien. TAG skal på sin side forvalte lokalene på vegne av huseier. Byggingen skal starte til høsten.

LES OGSÅ SMAKSPOLITIET: Habilt kjøkken og høy trivselsfaktor

- Planen er at det nye teaterhuset skal stå ferdig til bruk i begynnelsen av 2019. Kulturbygget får to scener, samt en prøvesal. Hovedscenen blir den eksisterende scenen, mens den andre scenen og prøvesalen blir plassert i et betydelig tilbygg. Det blir også en kafé i det nye teaterhuset, forteller prosjektleder Roger Karlsen i TAG.

Han peker på at «nye» TAG på Rosendal i Østbyen vil ha stor betydning for den nasjonale teater-infrastrukturen.

- Det gjør det mulig for flere norske og utenlandske teaterkompanier å komme til Trondheim. I tillegg blir kulturbygget en berikelse både for Trondheim og denne bydelen som i det siste har opplevd en fin utvikling, sier Karlsen.

Mens TAG i dag bare har plass til 70 publikummere, vil hovedscenen på Rosendal gi plass til 200 sittende publikummere. Ved eksempelvis en konsert er salen dimensjonert for 600 stående tilskuere.

Søkt om dispensasjon

Tilbygget er planlagt reist på østsiden av teatret, til venstre for den gamle hovedinngangen. Bygget er planlagt i tre etasjer og har en grunnflate på 508 m² Utbygger har søkt om dispensasjon fra blant annet plan- og bygningsloven fordi det nye tilbygget det er søkt om både er høyt, bredt og kun ligger én meter fra nabogrensen i øst. Rådmannen er imidlertid positivt innstilt og peker på at ulempene for naboen ikke er større enn at de kan aksepteres. Saken skal behandles i bygningsrådet tirsdag.

Karl-Johan Kopreitan i Trym Næring tror søknaden vil gå gjennom hos politikerne i bygningsrådet.

- Rådmannen er positivt innstilt og peker på at et nytt kulturhus er en styrke både for bydelen og for Trondheim som kulturby.

foto
Ntytt liv: Slik ser Skibnes Arkitekter for seg nye Rosendal teater kan bli med tilbygg østover. Foto: Skibnes Arkitekter

Mer offentlige penger

Husleien er på 4,6 millioner kroner og Trym Næring skal bruke 70 millioner kroner på tilbygget og totalrenovasjon på den gamle kinoen som har stått ubrukt i flere år. Trondheim Filmklubb og Cinemateket var de siste som brukte lokalene og flyttet ut i 2010. TAG har et budsjett på 21 millioner kroner og fikk i mars en lånegaranti fra kommunen på 18 millioner i dette budsjettet. De resterende tre millionene er egenkapital.

TAG hadde en intensjonsavtale med Trym Eiendom om å leie Rosendal allerede i 2013, men det er først nå økonomien har gjort det mulig å flytte.

- Vi fikk en økning på 2,5 millioner kroner over statsbudsjettet i 2016, og fikk en tilsvarende påplussing i prosent fra kommunen og fylkeskommunen. Uten en slik økning fra myndighetene hadde vi ikke vært i stand til å flytte inn her, sier prosjektleder Karlsen i TAG.

foto
Her blir det liv: Teaterhuset Avant Garden (TAG) hadde en intensjonsavtale med huseier Trym Næring allerede i 2013, men først mandag kunne TAG signere husleieavtalen. - «Nye» Teaterhuset Avant Garden vil bli en berikelse både for den nasjonale teater-infrastrukturen, publikum, Trondheim og bydelen, sier prosjektleder Roger Karlsen i TAG. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen
foto
Totalrenovasjon: Til høsten begynner byggearbeidet og totalrenoveringen av gamle Rosendal Teater. I 2019 flytter Teaterhuset Avant Garden fra Midtbyen og inn i lokalene. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen
foto
Klar melding: Trondheim Filmklubb og Cinemateket flyttet ut av Rosendal Teater i 2010. Siden har bygget ligget brakk. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen
foto
Gammel moro: Rosendal Teater var i sin tid filmteater og var kjent som byens barne- og westernkino. Nå skal bygget romme moderne scenekunst. Karl-Johan Kopreitan kjøpte bygget i 2010. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen