Sist skoleår var det over 200 slike skolekonserter i Trondheim. I år er det ingen

foto