- Vi har lyst til å overta, og har signalisert dette overfor huseier allerede for fire år siden, da Avant Garden først startet flytteprosessen, forteller Bar Moskus-eier Magnus Lykkelig.

Etter flere års prosess ser det endelig ut til at Teaterhuset Avant Garden (TAG) i løpet av halvannet år vil flytte virksomheten sin til Rosendal. Det åpner for andre aktører i dagens lokaler i Folkets Hus, og den mest aktive beileren er Bar Moskus, som i dag holder til på bakkeplan i Olav Tryggvasons gate og i direkte tilknytning til teatersalen i kjelleretasjen. Moskus ønsker å bruke dagens teatersal til konsertscene og bar, og har allerede en opsjonsavtale med Folkets Hus.

Ønsker å vokse

Det er Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) som eier og drifter Folkets Hus. De framleier i dag lokalene til Trondheim kommune, som igjen framleier til TAG – som i sin tur framleier til Moskus.

- Avant Garden har vært husvertene våre, vi har hatt et godt samarbeid og de har representert en trygghet for oss. Men vi både ønsker og er klare for en oppgradering, mener Lykkelig.

Moskus er blitt kjent for å arrangere gode konserter for et kresent publikum i den svært intime baren, men har også benyttet teatersalen til konserter tidligere.

- Vi har allerede arrangert flere konserter i salen, og ville arrangert mange fler dersom det var mulighet for det, sier Lykkelig. Han ser for seg at salen kun er åpen under konserter, og at den daglige bardriften vil begrenses til dagens lokaler på gateplan. Salen vil også kunne leies ut til arrangementer og preproduksjoner.

- Et perfekt konsertlokale

- Du er ikke redd for å miste det intime og eksklusive preget dagens Moskus-konserter har?

- Overhodet ikke. Salen er et helt perfekt konsertlokale, og vi har allerede hatt mange flotte konsertøyeblikk der. Med plass til 200 er det en scene med en størrelse vi har behov for i byen, mener Lykkelig. Han forteller at TAG tar med seg alt av teknisk utstyr, slik at alt som gjenstår er kvadratmeterne.

- Noe må rives, og vi må bygge nye toaletter og ny bar. Det vil bety noen måneder med hardt arbeid, sier Lykkelig, som presiserer at ingen ting er avklart per i dag.

Moskus har opsjon

- Det stemmer at vi har hatt dialog med Moskus i lengre tid, bekrefter Stig Klomsten, daglig leder i AØF.

Bekrefter opsjon: Stig Klomsten i AØF bekrefter at Moskus har opsjon på å overta, men sier at det er flere potensielle leietakere.

- De har lenge vist interesse, og de har en opsjon til såkalt markedsmessige vilkår på å overta lokalene, utdyper Klomsten. Moskus må derfor være i stand til å kunne betale «normal» leiepris, og denne kan variere mellom de ulike delene av arealet. Klomsten forteller at de lokalene TAG leier i dag, kan deles inn i fire: Næringslokaler (som dagens Bar Moskus) og teatersalen, men også rene kontorlokaler og lagerareal.

- Så i teorien kan vi ha alt fra én til fire leietakere til disse lokalene, sier Klomsten, som opplyser at de nå skal sette seg ned og diskutere leiepriser, og deretter gi både Moskus og andre interessenter et tilbud.

Flere aktuelle

Klomsten forteller at lokalene også kan være aktuelle for Trondheim Kino og Nova hotell, kurs og konferansesenter – Folkets Hus' to største leietakere i dag. Klomsten forteller at det under den siste ombyggingen av Nova kinosenter, ble tatt høyde for at TAG var på vei ut.

- Dette er et interessant lokale for kinoen, da det er inngang fra Nova kinosenter, sier Arild Kalkvik, administrerende direktør ved Trondheim Kino. - Men vi har ikke tatt stilling til om vi trenger det, og hva vi eventuelt vil vurdere å bruke lokalet til.

Samtidig henger de snart ledige lokalene sammen med Olavs Pub.

- Her er det fortsatt mange mulige innganger og utganger, mener Klomsten.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter