- Et lokomotiv veier jo flere tonn, så det pløyde seg gjennom svillene, sier Torbjørn Lefstad, direktør for Orkla Industrimuseum som har ansvaret for banen.

- Dette er ikke noe vi tar lett på, men det skjedde ingen skade, verken på materialer eller folk, legger han til.

Det var under en ordinær togtur fra Løkken Verk til Svorkmo 3. oktober i år at hendelsen fant sted, forteller Lefstad. Om bord i toget var to skoleklasser fra Løkken Verk Montessoriskole som skulle gjøre filmopptak. Like før Svorkmo kjørte toget av skinnene.

foto
- En avsporing er en alvorlig jernbanehendelse, sier Torbjørn Lefstad, direktør for Orkla Industrimuseum. Han lover en gjennomgang og en vurdering av Thamshavnbanens rutiner.

- Vi er under samme regime som NSB, så en avsporing betraktes som en alvorlig jernbanehendelse. Vi har klare rutiner, og må melde fra til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for transport (SHT). De har vært oppover og vi avventer nå en rapport fra dem, sier Lefstad.

Så du denne? Regjeringen setter av fem millioner kroner til Orkla Industrimuseum på statsbudsjettet, med løfte om ytterligere 30 millioner

50 år gamle sviller

Etter hendelsen mottok Statens jernbanetilsyn en bekymringsmelding fra privatpersoner med stor interesse for banen. Den uttrykker bekymring for om det finnes nødvendig kompetanse for å vurdere kjøreveiens tilstand.

Bekymringsmeldingen viser videre til at det er stor risiko forbundet med at mange av svillene på banen er 50 år gamle, og antyder at det er mangler ved kontroller og visitasjoner av togbanen.

- Vi har folk som har jobbet her i 20 år, og bruker eksterne konsulenter med mange års erfaring fra bransjen, så jeg mener vi er godt dekket inn, sier Lefstad, som avviser at de ikke har gode nok rutiner på kontroller og visitasjoner.

Må bytte ut 12 800 sviller

Men han medgir at det er en ressursmessig utfordring å skifte ut alle de gamle svillene. Adresseavisen har fått tilgang på en mail fra direktør i Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen. Der står det at det gjenstår å bytte ut om lag 12 800 av de til sammen 35 800 svillene.

- Vi har 22 km med gammel jernbane som vi har ansvaret for, det er selvsagt en stor utfordring. Men utskifting av sviller er noe vi prioriterer. Vi skifter mellom 1000 og 2000 hvert år, sier Lefstad.

Reiersøl-Johnsen skriver at dersom det blir aktuelt med oppstart av sommersesongen ved Thamshavnbanen før SHTs rapport foreligger, forutsettes det at museet gjør en sikkerhetsmessig vurdering om oppstart er forsvarlig.

Ifølge Lefstad kan det ta opp til 12 måneder før SHTs rapport er ferdig.

10 000 gjenstander skadet av mugg - får dekket knapt halvparten av kostnadene på forsikringen

Rammer ikke driften

- Det er ingen vilkår som sier vi må vente på den. Det er vi som har ansvaret for sikkerheten her. Det er mulig vi får en påpakning, men vi må neppe stenge. Når en avsporing skjer, virker det skjerpende over hele linja. Vi tar selvfølgelig en gjennomgang og vurderer våre tiltak og rutiner, sier Lefstad.

Skadene er uansett utbedret, og alt vil være klart til oppstart til våren, sier han.

Direktør for Museene i Sør-Trøndelag (Mist) Suzette Paasche forteller at Mist i år fikk 500 000 kroner ekstra i støtte fra Bane Nor for å bytte ut gamle sviller.

foto
- Det er et stort ansvar å drive togbane, og vi setter sikkerhet veldig høyt, forsikrer Paasche, forsikrer Suzette Paasche, direktør for Museene i Sør-Trøndelag.

- Det rekker til om lag 2000 sviller. Vi har løpende vedlikehold av banen, og stort fokus på intern kontroll. Uhell kan dessverre skje, og det er noe vi tar alvorlig. Det er et stort ansvar å drive togbane, og vi setter sikkerhet veldig høyt, forsikrer Paasche.

Noe har skjedd med musikkbyen Trondheim. Er musikkteknologistudiet ved NTNU den nye Jazzlinja?