En spesiell teaterforestilling avgjorde Brandtzægs beslutning om å bli skuespiller

foto