-Jeg føler en enorm kraft i det å stå sammen for Sápmi mot nasjonal urett, med noe så urnorsk som Stiklestad og Olavs-arven

foto