Sliter med stort underskudd - nå vurderer de å flytte alle forestillingene

foto