- Helt rått at det er folk fra 12 til 68 år som melder seg på

foto