- Tallene viser en liten framgang. Jeg er relativt fornøyd, sier direktør ved Museene i Sør-Trøndelag (Mist), Suzette Paasche.

Hun mener tallene kunne vært enda bedre. Men den fine, varme sommeren gjorde at utendørsaktiviteter fristet mer enn museumsbesøk. Den lave publikumsoppslutningen i sommer ble likevel oppveid av godt besøk utover høsten. Dermed fikk de ni museene som er organisert i Mist 5500 flere besøk i 2014 enn i 2013.

Størst prosentvis økning har Ringve Museum. 24 000 var innom dørene i 2013. Besøket økte med hele 32 prosent, til nesten 32 000 i fjor.

Flere fra cruisebåtene

- Ringve har jobbet godt. De har blant annet fått mange flere cruiseturister på besøk enn tidligere. Det samme gjelder på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. Begge disse museene har arbeidet aktivt for å få flere cruisepassasjerer innom dørene, og de har lyktes godt med det. På Sverresborg trakk også kong Sverres dag og julearrangementene mye folk, sier Paasche.

Besøket på Sverresborg økte med over 22 prosent, fra drøyt 56 000 i 2013 til nesten 69 000 i fjor.

Over en halv million

- Sverresborg har kanskje enda mer å gå på når det gjelder økt besøk. Konsertene i sommer kan bidra til å gjøre området enda mer attraktivt. Besøket på Café Bagle og Tavern er forresten ikke tatt med i oversikten over museumsbesøket, sier Suzette Paasche.

Hvis man inkluderer besøket på Café Bagle og Tavern, hadde Sverresborg 245 000 gjester i fjor. Og hvis man regner med det totale besøket på spisestedene de forskjellige museene driver, blir det samlede besøkstallet for Mist på hele 527 000.

Mange flere på Gråmølna

Museer som hadde en moderat økning i besøket i fjor, var Rørosmuseet og Trondheim Kunstmuseum. Når det gjelder Kunstmuseet, er Paasche spesielt glad for at besøket på avdelingen på Gråmølna økte kraftig, fra 2400 i 2013 til 4200 i 2014.

- Vi arbeider aktivt med å øke besøket på Gråmølna, og vi tror mange flere vil komme når omgivelsene er ferdig opparbeidet. Foreløpig ligger Gråmølna i et byggeområde, sier Paasche.

Hun mener årsaken til at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum hadde en betydelig tilbakegang i fjor, er at man ikke traff publikum med utstillingene.

Samfunnsoppdrag

Tilbakegangen i besøkstallene på Kystmuseet i Sør-Trøndelag og Museet Kystens Arv, skyldes at utendørs spel som blir arrangert begge steder hvert år, ikke ble arrangert sist sommer.

– Gode besøkstall er en viktig målsetning for oss, og vi arbeider hele tiden for at de skal bli bedre. Nå utvikler vi bedre måter å måle besøket på, slik at det blir lettere å skille hvem som er museumsbesøkende og hvem som går på andre arrangementer. Men siden museene har et samfunnsoppdrag, har vi andre viktige oppgaver. Vi driver blant annet oppsøkende virksomhet overfor ulike grupper. Rockheim har for eksempel besøkt asylmottak. Vi henvender oss også til psykiatrien, til demente og eldre med ulike tilbud, og dette kommer i tillegg til disse tallene, sier Suzette Paasche.

foto