Det er mye sex i tekstene, Rotmo har funnet mange ord som rimer på «staken». Men nok en gang er det en innvandringskritisk sang som kommer til å vekke debatt.

- Når folk kommer som gjester skal en ta godt imot dem, og gjerne la dem være litt rare. Men kommer de for å bli, må de tilpasse seg skikkene på stedet de kommer, sier Hans Rotmo.

Denne holdningen kommer godt til syne i låten «Svarte telt» på «Eurotrua», den tredje samlingen som Hans Rotmo utgir digitalt med sitt nye prosjekt Trossetrua.

I 2012 vakte låten «Vi fra andre», fra det første Trossetrua-albumet oppsikt på grunn av innvandringskritisk innhold i det flere oppfattet som respektløs innpakning. Også Trossetruas tredje album, der EU er det overordnede temaet, er tuftet på norsk revytradisjon.

Les hele saken i dagens papirutgave av Adresseavisen.

- Politikere og media er feige

- Nå med åpne grenser i Europa kommer presset mot landsbygda utenfra. Ingen kommuner vil ta imot de 5000 asylsøkerne som må tvangsutplasseres i norske kommuner. 80 prosent av befolkningen er EU-skeptikere. De ser hva som skjer, eksperter er bekymret – men politikere og media er feige og servile, sier Rotmo som i teksten peker på at diskusjonstemaet forsures ved at folk lett plasseres som enten «rasist» eller «landsforræder».

Han har registrert at mange venstreradikale er skuffet over holdningene han har målbåret i innvandringsdebatten de siste årene.

- Men folk som trodde at Vømmøl var på linje med industrivennlige AKP på 70-tallet kan ikke ha skjønt mye.

- Ikke bare de ytterst til venstre, men også mange «vanlig» liberale har reagert med nærmest sjokk og vantro over meningene dine?

- Men har de satt seg like godt inn i konsekvensene av problematikken som meg? Jeg siterer gjerne den høyt anerkjente økonomen Paul Krugman, som sier at «Hvis du ikke er pessimist nå så følger du ikke godt nok med», sier Hans Rotmo.

- Fordummende tekst

Noas opplever Hans Rotmos nye sang «Svarte telt» som fremmedfiendtlig.

-Det å beskrive mennesker som søker om beskyttelse som lopper og lus er å nedverdige mennesker på flukt. Dette er en fordummende tekst som ikke bidrar til en fornuftig debatt om asylpolitikk i Norge, sier rådgiver Jan Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Martinsen mener at Hans Rotmos nye sang «Svarte telt» skaper et feil bilde av asylpolitikken i Norge, og at Rotmo ikke respekterer den grunnleggende retten til å søke asyl.

- Teksten oppleves som fremmedfiendtlig og det kan synes som om han ønsker at Norge skal lukkes for hele omverdenen.

Tall fra NOAS viser at det ankom 11192 asylsøkere i Norge i 2013. Om lag 5000 fikk innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag i fjor.

- Det er skuffende at Rotmo skaper et bilde av asylpolitikken i Norge som ikke samsvarer med virkeligheten, og karakteriserer mennesker som lopper og lus, og ønske at Norge ikke skal ta sitt ansvar for mennesker på flukt.