- Da fiskerimessa åpnet uttalte ordfører Rita Ottervik at plassering av Trondheim Spektrum var bestemt, og at hun har stor støtte i idrettslivet, kulturlivet og reiselivet for planene. Det provoserte meg kraftig, sier Bjørn Alterhaug.

Mandag satte musikeren i gang et kulturopprop mot planene. Samme kveld hadde om lag 150 kunstnere og kulturarbeidere fra ulike felt signert oppropet. Blant dem Liv Ullmann, Håkon Bleken, Rockheim-direktør Sissel Guttormsen og komponist Henning Sommerro.

«Forslaget til utbygging av Trondheim Spektrum er et uopprettelig overgrep mot kulturbyen Trondheim. Vi ønsker alternativ som ivaretar bymiljøet, kulturen, idretten og messebyen», heter det i oppropet.

- Ut fra mine kontakter i trøndersk kulturliv vet jeg at mange er mot nye Trondheim Spektrum. Jeg ønsker å få frem at kulturlivet i det minste er splittet i denne saken, sier han.

KOMMENTAR: Et monster på byens vakreste tomt

Alterhaug bor selv på Øya og er en del av Øya velforening som i sommer utarbeidet en høringsuttalelse i saken. Der skriver de at de støtter bygging av idrettshall til barn og unge, og byggingen av en stor arena med sikker infrastruktur og effektive knutepunkter, men at det ikke lar seg gjøre innerst i en blindveg omgitt av en elv med bratte skråninger:

- Lite grundig utredning

«Vi støtter ikke ødeleggelse av et grøntområde som benyttes av hele miljøbyen og dens gjester. Vi støtter ikke en arkitektonisk utforming som er et overgrep på et av Trondheims mest kjente symboler, Nidelven og hele sentrum», står det i den 18 sider lange høringsuttalelsen som konkluderer med at reguleringsplanen må avvises.

- Jeg sendte ut en del mailer og fikk opprettet en Facebook-gruppe, og ba folk lese høringsuttalelsen og danne seg et ordentlig grunnlag før de tok stilling og eventuelt signerte, sier Alterhaug, som håper oppropet fører til at saken blir bedre opplyst.

- Det er helt åpenbart at utredningen, saksgangen og prosessen rundt den nye flerbrukshallen har vært for lite grundig. Man har unngått en konsekvensutredning, noe som gjør at de økonomiske kalkylene mildt sagt er ganske luftige.

«Point of no return? Jo takk, den har vi hørt før. Politikerskremsel», skriver Klaus Joacim Sonstad i dette debattinnlegget.

Dårlig nytt for kulturbyen

Selv om Rita Ottervik har satt endelig punktum for debatten, tror ikke Alterhaug kampen er over.

- Hadde kampen vært over, hadde vi ikke gått såpass hardt ut. Jeg var imot byggingen av Nidarøhallen også på 1980-tallet. Øya skulle være en folkepark, et rekreasjonsområde for hele byen. Dette har større dimensjoner enn at det er et problem for oss som bor der.

Alterhaug sier det som nå er i ferd med å skje på Øya er svært negativt for Trondheim som kulturby.

- På 1970-tallet fikk studentene i Trondheim stoppet raseringen av Bakklandet. De siste årene er det blitt satt opp bygg i byen som selv politikerne gremmes over i ettertid, påpeker han.

Risnes: – Håpløst dusteprosjekt

Ulf Risnes er en av dem som har signert oppropet. Han mener at det midtbyen trenger er folk, ikke biler og store haller.

- Tenk på Trondheim som en gammelby. Det er ingen som setter opp slike ting i gammelbyen sin. Dette er et håpløst dusteprosjekt som Rita Ottervik må legge fra seg. Man får følelsen av at politikerne ikke er glad i byen vår, sier Risnes.

Trondheim Concerts er en av aktørene som har sett frem til å kunne arrangere større innendørskonserter i den nye hallen.

- Vi har over et par år kommet med tekniske og praktiske innspill i forhold til vårt behov i flerbrukshall, men som konsertarrangør ønsker vi ikke å ta stilling til den politiske debatten. Det har vi politikere til. Men jeg gleder meg over at Trondheims kulturfolk mener noe om saken, sier Stein Vanebo.

Bjørn Alterhaug synes det er problematisk at ingen av de alternative plasseringene av en flerbrukshall har vært ordentlig utredet.

- Både Sluppen og flere andre steder har vært foreslått. Det er fullt mulig å få til en hall innen håndball-EM i 2020. Politikerne har gjort mye fint i Trondheim, men her er de ville veier. Jeg har bodd i Trondheim i 50 år, og har fortsatt lyst til fortsatt å være stolt av byen.

Musiker Bjørn Alterhaug ble provosert over Rita Otterviks påstand om den planlagte flerbrukshallen på Øya har stor støtte i kulturlivet. Nå har han initiert et opprop mot hallen. Liv Ullmann, Håkon Bleken og Ulf Risnes er blant dem som har signert. Foto: Mari Vold, Adresseavisen
- Dette er et håpløst dusteprosjekt som Rita Ottervik må legge fra seg, sier Ulf Risnes. Foto: Finn Walther