- Byens kulturinstitusjoner har all grunn til å feire. Dette er ikke bare en stor dag for de store institusjonene, slik som symfoniorkesteret og teateret, men også for dem som driver frie teatergrupper, produserer musikk og arbeider med kunsthåndverk, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Ottervik mener at det er viktig for Norge, Trøndelag og Trondheim at kontoret, som har fått navnet Kreativ Norge, legges utenfor Oslo.

- Det er essensielt at slik miljø blir lagt utenfor Oslo, hvis ikke får hovedstaden et definisjonsmonopol. Dette betyr at vi kan bygge opp kulturnæringen enda mer. Det er en stor anerkjennelse av kulturbyen Trondheim, sier ordføreren.

Feirer dagen med kake

En annen som ønsker det nye kontoret velkommen til Trondheim er leder for kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Hopsø. Han mener at dette er en stor dag for Trondheim og den kreative næringen i Trøndelag.

- Trondheim påtar seg et nasjonalt ansvar. Dette er en anerkjennelse av jobben kulturnæringen, fylket og kommunen har gjort i søknadsprosessen.

Hopsø mener at det fine med Trondheim er at byens kulturmiljø er spesielt dyktige på å samarbeide seg imellom. Han sier videre at dagen selvfølgelig må feires.

-Vi må jo greie å få fatt i ett kakestykke, slik at vi får feira gladnyheten, ler Hopsø.

NTNU sentral

NTNU blir en viktig kunnskapspartner for kontoret, som skal styrke enkeltkunstneres muligheter for økte inntekter og legge til rette for mindre virksomheter og støtteapparatet rundt kunstnere.

foto
Bovim understreker at det blir viktig for NTNU å samarbeide med kunstfagmiljøene over hele landet. Foto: Ole Martin Wold, OLE MARTIN WOLD

- Vi er veldig glad for at NTNU inviteres med som kunnskapspartner for Kreativt Norge, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim i en pressemelding.

Han trekker fram NTNUs sterke fagmiljøer innenfor kunstfagene, sammen med en lang tradisjon innenfor entreprenørskap.

- Det er et klokt valg å legge Kreativt Norge til Trondheim. Trondheim tilbyr et veldig godt utviklingsmiljø for en satsing på kulturnæringene. NTNU er en viktig del av det utviklingsmiljøet, sier Bovim.

- Et nav for kulturlivet

- Strålende, utbryter Venstres Erling Moe, når han får høre gladnyheten.

Bystyrerepresentaten fra Venstre sitter i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen. Det var han som i juni i fjor gjorde ordføreren oppmerksom på at Trondheim kunne søke om å få det nye kontoret.

foto
Det var Moe gjorde ordføreren oppmerksom på at Trondheim kunne søke om å få det nye kontoret.

- Dette vil bli et nav for kulturlivet i byen, som vil skape ringvirkninger over hele Trøndelag. Jeg heier på alle satsninger som skjer i vår region, avslutter Moe.