For det kommer til å bli verre, verre, verre

foto