Har tjent millioner på omstridt eierskap til noen av 90-tallets største hits

foto