Åpner sin tredje restaurant i lokalene som huset Café Ni Muser