Situasjonen for Trondheims sentrale kulturbygninger er ett av flere spørsmål som blir tatt opp under en kulturdebatt på Byscenen  torsdag kveld. Ordførerkandidatene fra de to største partiene har ingen fasitsvar, og er begge forsiktige med å love mer penger.

- Vi trenger et mer oppdatert konserthus i Trondheim, men om Olavshallen skal bygges om, eller om det er behov for et nytt bygg, er for tidlig å si, sier Høyres Yngve Brox.

LES OGSÅ: Trondheim bruker minst på kultur av storbyene

For tidlig å si

Han avviser ikke tankene om å bygge et helt nytt konserthus på Nyhavna, men vil vente på flere utredninger og vite mer om mulighetene for finansiering før han bestemmer seg.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) mener også det er i tidligste laget å si noe om planene for Olavshallen før de vet hvilke aktører som skal inn i bygget.

-  Den diskusjonen er kommet for kort, og vi må først se på hva slags økonomiske muligheter vi har. Jeg utelukker heller ikke et nybygg på Nyhavna, men det skal litt til å flytte dit. Det er store fordeler med å være sentrumsnært, sier Ottervik.

Mens andre større byer har brukt betydelige midler på nye kulturbygninger de siste årene, mener mange at Trondheim har kommet i bakleksa etter at Trondheim folkebibliotek fikk nye lokaler i 1988, Olavshallen åpnet i 1989 og Trøndelag Teater fikk sitt nybygg i 1997.

LES OGSÅ: Nå er det kulturens tur

Råteangrep og lekkasjer

Trondheim får sin nye kunsthall neste høst, men flere institusjoner sliter med gamle, nedslitte lokaler. Taket på Trondheim Kunstmuseum har betydelige lekkasjer. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums bygninger har kraftige råteangrep.

Teaterhuset Avant Garden har utilfredsstillende lokaler i Kjøpmannsgata og har et sterkt ønske om å flytte til Rosendal. Om Trondheim vil få et litteraturhus, er fortsatt uavklart.

Krever spleiselag

- Høyre har luftet tanken om at Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet kan samlokaliseres. Men vi vil forholde oss til det som blir holdningen i styrene til de to institusjonene. For at det skal bli mulig å flytte Teaterhuset Avant Garden, er vi helt avhengig av å få med oss staten. Når det gjelder litteraturhuset, gikk vi inn for de tidligere planene som ikke ble vedtatt. Nå er vi på en måte tilbake til start i den saken, og vi må vente på at prosjektet selv legger fram gode, gjennomførbare planer, sier Brox.

- Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet står begge for tur når det gjelder rehabilitering, men det er nødvendig med et spleiselag. Når det gjelder Avant Garden ønsker vi jo at de skal få flytte til Rosendal, men vi venter på staten her slik at denne muligheten kan forsvares økonomisk. Jeg tror vi vil få et litteraturhus om ikke lenge fordi vi nå jobber innenfor et konsept med akseptable økonomiske rammer, sier Ottervik som er opptatt av at ikke alle midlene brukes til å bygge nytt.

LES OGSÅ: Utette tak truer kunsten

Driften må sikres

Brox er opptatt av at nye tiltak på kultursektoren må være økonomisk drivbare og bygge på reelle behov.

- Trondheim skal ha et sterkt og godt kulturliv, men driften til kommunen går med underskudd, og vi må gjøre tøffe prioriteringer framover, sier Yngve Brox.

- Kultur er ikke bare bygg. Vi må sørge for å ha penger til drift slik at vi kan fylle arealene med festivaler, konserter, frie teatergrupper og annen kultur, sier Ottervik.

Trondheims toppolitikere stiller mannsterke når Pstereo i samarbeid med Trondheim Calling og Adresseavisen inviterer til debattmøte om kulturbyen Trondheim på Byscenen. Yngve Brox blir opptatt på annet hold, og Berit Tiller stiller i hans sted. Ellers er det listetoppene som kommer.

Noen av spørsmålene de skal svare på, er hvordan Trondheim bør utvikles som kulturby og om det satses nok på profesjonell kulturnæring. Hvilke nye kulturarenaer byen bør satse på, og hvilke begrensninger som ligger i byens faste forpliktelser på kulturfeltet, er andre temaer.

LES OGSÅ: Si din mening om kunst- og kulturbyen

foto
For tidlig for Otervik: Rita Otervik (Ap) synes det er for tidlig å si hva som skjer med Olavshallen før hun vet hvilke aktører som skal inn. Foto: Morten Antonsen
foto
Vil avvente: Høyres Yngve Brox (H) vil vente på flere utredninger og vite mer om mulighetene for finansiering før han bestemmer seg. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN