- Her har man åpnet en tidskapsel som kan være med på å endre det vi vet om historien på Sverresborg, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Thomas Wrigglesworth til Adresseavisen.

Fant skoen med beinet i

I fire uker har arkeologene ved Trøndelag Folkemuseum holdt på med utgraving av middelalderbrønnen på Sverresborg i Trondheim. Dette har blant annet ført til funn av en hodeskalle, som skal ha vært fra en av birkebeinerne til kong Sverre. I 2014 ble det dessuten funnet skjelettrester i brønnen, og hodeskallen skal altså være fra samme person.

Ved utgravingens slutt fant arkeologene til og med lærskoene til vedkommende.

- Arkeologene fant først én lærsko, men konkluderte ikke umiddelbart med at det var birkebeineren sin. Men etter hvert fant de også den andre skoen, og den hadde deler av beinet til vedkommende i, sier Wrigglesworth.

Adressa.no sendte live da deler av skjelettet ble hentet opp - se reprise av livesendingen her

Denne hodeskallen skal ha vært fra en av birkebeinerne til kong Sverre. Foto: NIKU

Har funnet Sverre-penningen

Det meste av skjelettet til birkebeineren er blitt tatt opp av brønnen, og det vil kunne gi mye ny kunnskap om vedkommendes liv og død.

- Siden arkeologene tok opp skjelettet har de også funnet den såkalte Sverre-penningen. Dette er en mynt som kong Sverre kan ha trykket for å provosere kirken. Det var kanskje en slags propaganda-mynt. Generelt er jo Sverre-historien et stort drama, sier Wrigglesworth.

Arkeologene har også funnet rester av vindusbuer og deler av en steintrapp under utgravingen, i tillegg til en rekke spesielle steiner fra det aktuelle tidsrommet.

- Dette er såkalte kvadersteiner, som var en veldig eksklusiv type stein på den tida, og som kan tyde på at borgen til kong Sverre var svært påkostet, sier han.

Og ikke nok med det, under en av de siste dagene av utgravingen fant arbeiderne fra NIKU tre runer.

- Men de kan ikke tyde hva som står på dem foreløpig, sier han.

Mer å utforske

Utgravingen er nå over for denne gang, men det er lagt duk og pukk over brønnen slik at arbeidet kan fortsette ved en senere anledning.

- Dette har åpnet et helt spesielt vindu til denne perioden, og det er ingen tvil om at det er mer fra denne tidsepoken som er nødvendig å utforske, sier han.

En rekke spesielle steiner ble funnet under utgravingen. Foto: NIKU