Friskere enn på lenge – og minst like vakkert

foto