– Hvis de er behandlet ulikt, kan det få konsekvenser