Hitlåter har blitt 28 sekunder kortere siden 2009

foto