«KA DU MEINE??», «Æ HØRT ITJ!?»,«KA DU SEI FERR NÅKKA!?», «HÆ!?» ropes det ut i store, skrevne bokstaver fra åkrene rundt militærbasen på Fosenhalvøya.

Verkene er en del av kunstprosjektet Landart Fosen, som involverer mange av bøndene på Ørland og i Bjugn. Lørdag er offisiell åpningsdag for prosjektet, som har resultert i en omfattende kunstnerisk utsmykning som best lar seg beskue på noe utradisjonelt vis.

Budskap fra oven

Så henger vi her, flere hundre meter over bakken, i et lite, noe vinglete helikopter. To journalister, to fotografer, piloten og en av prosjektlederne for Landart Fosen, Mari Meen Halsøy. Hun er dreven og instruerer flittig fotografen som skal ta bilder av åkerkunsten under oss. Jeg for min del har unngått å nevne noe om flyskrekken min, her gjelder det å fokusere på kunsten. De desperate ropene fra bøndene synes godt her oppefra, de er skrevet i åkeren ved hjelp av en rotorharv som er omtrent tre meter bred. Bøndene har gått over bokstavene tre og fire ganger, slik at hver bokstav i alle fall er ni meter tykk.

‒ «Ka du sei ferr nåkka!?» utgjør en halv kilometer i lengde, forteller Meen Halsøy.

Støyproblematikk

Utbruddene er inspirert av den avdøde, lokale satirikeren Lars Leth-Olsen og er ment som en humoristisk reaksjon på støyen fra den militære flyplassen på Ørland, som nå skal utbygges.

‒ Personlig synes jeg nå ikke det er «så gæli». Jeg har vært her i 70 år, jeg, vet du, født og oppvokst på Ørland. Vi som har vært her lenge, er vant til støyen, det er heller nye innflyttere som reagerer, sier Rudolf Olafsen, som er en av bøndene bak verkene. Han er takknemlig for å få muligheten til å gjennomføre dette kunstprosjektet og vet at det har blitt lagt merke til blant lokalbefolkningen:

‒ Folk lurer veldig, ja. Det er jo ikke normalt med traktor ute på åkeren i november!

‒ Tror du kunstverkene kan være med på å gjøre en forskjell i hverdagen til bøndene her?

‒ Det tror jeg ikke. Når dette prosjektet er ferdig, blir det nok glemt. Men det er artig mens det står på, mener Olafsen.

Åkerlapper blir lerret

Landart som prosjekt har tidligere funnet sted i Gjerdrum og på Eidsvoll.

‒ Dette prosjektet handler om respekt for bondeyrket, det å skape et møte mellom bygd og by samt det å bli kjent med menneskene som bor her. Jeg synes bønder som gruppe ofte blir fremstilt likt. Nå får vi vist frem de allsidige uttrykkene og tematikkene som bøndene her er opptatt av, sier Meen Halsøy.

I tillegg til åkerskriften byr Landart Fosen blant annet på gatekunstpregede silomalerier, steinskulpturer og en gjengivelse av et utsnitt fra Hannah Ryggens vevnad «Potteblått» ‒ utenfor gården der Ryggen og ektemannen bodde. Vi har fått sett det hele innen helikopteret har landet.

‒ Bøndene sitter på enorme areal, og de har komplekse maskiner og kunnskap som vi ikke har. Nå kan de bruke jordområdene som lerret og uttrykke seg på hjemmebane, sier Meen Halsøy. På lørdag får publikum selv se den landlige kunsten, om ikke fra helikopter, så fra utsiktspunktene Lerberen, Kopparen og Rømmesfjellet.