Etter mange års spekulasjon: I høst blir det endelig avgjort hvor Teaterhuset Avant Garden (TAG) skal flytte.

Det har lenge gått mot at TAG flytter til Rosendal. Nå kan de i stedet havne i Entras Powerhouse på Brattørkaia. Valget vil dermed stå mellom et ærverdig og snart 100 år gammelt teaterbygg, eller det siste innen moderne byggteknologi.

Vending i vår

I statsbudsjettet for 2016 fikk TAG en påplussing på 2,5 millioner, noe som gjorde det mulig å gå videre med de mangeårige planene om flytting fra dagens lokaler i Olav Tryggvasons gate. I samarbeid med konsulenter har TAG siden i vinter utarbeidet en omfattende kravspesifikasjon med rammer både for romprogram, tekniske krav og økonomi. Underveis ble det klart at det ikke var tilstrekkelig med én tilbyder.

- Både kommunen og vår advokat var tydelig på at når det dreier seg om såpass mye offentlige midler, slår innkjøpsloven inn. Derfor måtte vi finne flere tilbydere, forklarer TAG-styreleder Ottar Michelsen.

- Attraktiv leietaker

Det nye alternativet er det Snøhetta-tegnede signalbygget Powerhouse, planlagt på Brattørkaia. Det skal bli et såkalt «plusshus», som produserer mer energi enn det bruker.

- Å få inn en kulturaktør vil bety mye for Brattørkaia som område, derfor er Avant Garden en svært attraktiv leietaker for oss. Vi jobber mye med å skape attraktive miljøer rundt våre bygg, og det vil åpenbart skape dynamikk å ha Avant Garden i Powerhouse, sier Stine Hostad, leder for Entra Trondheim.

Hun er klar over at Avant Garden har en historie med Rosendal som strekker seg langt tilbake, til positive signaler fra politikerne, men mener likevel de konkurrerer på like fot.

- I et nybygg vil vi skreddersy og tilpasse lokalene etter behov i større grad.

Når første spadetak for Powerhouse tas, er foreløpig uklart.

- Vi jobber nå med å skaffe leietakere, og ønsker tilstrekkelig sikkerhet rundt dette før vi setter i gang, sier Hostad.

- Liten forskjell for oss

Karl-Johan Kopreitan i Trym Næring kjøpte Rosendal i 2010, og har hatt en intensjonsavtale med TAG i tre år.

- At vi nå er to tilbydere utgjør ikke noen stor praktisk forskjell for oss, vi må uansett prøve å svare opp teaterets behov, sier Kopreitan.

- Hvorfor ønsker dere så sterkt Avant Garden som leietaker?

- Det ligger jo i kortene, bygget har vært brukt til teater, film og annen kultur siden det ble bygd i 1921. Å kunne huse en av byens betydelige institusjoner innen kultur vil være fantastisk.

Har ventet i tre år

- Fra dag én har målet vært å finne noen som kan dra meg seg historien og samtidig revitalisere et bygg som er ikonisk i byen. Å få Avant Garden hit som kontinuitetsbærer, vil være fulltreff, mener Kopreitan, som presiserer at de har parkert aktiviteten i bygget i tre år og tatt betydelige kostnader for å vente på Avant Garden.

- Om vi bare skulle sett på leieinntektene og minimert risikoen, ville vi nok vurdert også andre leietakere. Men vi liker visjonen om et flerbruks kulturhus for det frie feltet, med Avant Gardens virksomhet i bunnen.

Samtidig er han vel vitende om den store kontrasten mellom Rosendal og det futuristiske nybygget på Brattørkaia.

- Et nytt bygg vil selvfølgelig kunne ha større fleksibilitet. Men vi konsentrerer oss om oss selv, og vi håper og tror det blir godt nok, sier Kopreitan.

- God posisjon for oss

Teatersjef Per Ananiassen bekrefter at konkurransen er høyst reell, selv om prosessen med Rosendal har pågått i lang tid.

- Begge ønsker å ha oss inn, det er positivt for oss og begge stiller i utgangspunktet likt. Nå kan vi ta en vurdering av de to alternativene opp mot hverandre både når det gjelder lokaler og pris. Det er en god posisjon for oss å være i, sier teatersjefen.

De to tilbudene har leveringsfrist i slutten av oktober. Så skal styret i TAG ta stilling til om noen av tilbudene gir dem det de trenger, til riktig pris. Deretter blir saken lagt fram for politikerne, som tidligere har vært positive til å bidra til en flytting.

- Prisen blir viktig. Sprenger den rammene, blir det politiske handlingsrommet mindre. Men jeg er optimist, sier Ananiassen, som forklarer at utfordringen for Avant Garden framover, blir å ha penger igjen til å presentere innhold – etter at utgifter til husleie og drift er trukket fra.

foto
Vil ha kultur: -Å få inn en kulturaktør vil bety mye for Brattørkaia som område, sier Stine Hostad, leder for Entra Trondheim. Foto: Vegard Eggen
foto
Tre år gammel avtale: Eiendomsinvester Karl-Johan Kopreitan (t.v.) og teatersjef Per Ananiassen tar hverandre i hendene i 2013, som et symbol på avtalen mellom Avant Garden og Rosendal. Tre år senere blir det endelig bestemt hvor teateret skal flytte. Foto: MORTEN S SMEDSRUD, Adresseavisen
foto
Kulturhus igjen? I høst blir det avgjort hvorvidt Teaterhuset Avant Garden flytter inn i Rosendal teater og viderefører en snart 100 år gammel historie som kulturhus. Foto: Ivar Mølsknes, Adresseavisen