- Med kommunaldirektør Ola By Rise i spissen, går kommunen inn for å få til en god og langsiktig avtale både med eierne av Toppidrettssenteret – Aha Eiendom og Sparebank1 – samt arrangøren Trondheim Concerts. Kommunen ønsker slike storkonserter også i framtiden, og vi vil derfor sikre oss at vi får til en ordning, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim.

Slike arrangement bygger Trondheims omdømme, påpeker Wolden.

- Det har enorm betydning for næringslivet i Trondheim, blant annet for hotellene og restaurantene. Mange tilreisende kommer dagen før.

Investert millioner

Adressen skrev mandag at konsertarrangør Trondheim Concerts (TC) og Live Nation er kritiske til sikkerheten rundt Toppidrettssenteret under Robbie Williams-konserten forrige tirsdag. Bygget ble brukt til VIP-fest for 150 av Ahas Eiendoms samarbeidspartnere og kontakter. «Hvis ikke sikkerheten bedres er det slutt på Granåsen som konsertarena», uttalte Stein Vanebo i TC. (Les Dette er saken nederst på siden).

foto
35 000 publikummere fikk oppleve Robbie Williams i Granåsen i Trondheim forrige uke. Aha Eiendom og Sparebank1 SMN eier bygget (Toppidrettssenteret) til høyre. Foto: Peter Breivik

Granåsen Arena er per i dag landets største utendørs konsertarena og kommunen – som eier grunnen – har gjort betydelige investeringer for at skistadion i Granåsen skal kunne brukes til mer enn idrett.

- Da skiskytterstadion ble etablert, brukte vi ekstra penger for å sikre at stadion kunne brukes til store konserter i framtiden. Vi har dessuten brukt rundt tre, fire millioner kroner på strømforsyning som gjør det mulig å arrangere denne typen konserter. Vi skal også arrangere store idrettsarrangement framover, og da er det viktig at vi får til gode avtaler med Toppidrettssenteret, sier rådmann Morten Wolden.

- Gjør Trondheim mer attraktiv

Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, er også svært interessert at det også i framtiden blir storkonserter med internasjonale artister i Trondheim.

- Slike begivenheter betyr mye for næringslivet. Det er mange tilreisende på slike konserter, og de legger igjen penger både på hoteller og restauranter. Dessuten bidrar det til å markedsføre byen, noe som i sin tur gjør det attraktivt for unge arbeidstakere å velge Trondheim, sier Lien.

foto
Bra for byen: - Robbie Williams og RBK mot Celtic løfter Trondheim. Det er gull for næringslivet og gjør byen mer attraktiv for unge arbeidstakere, sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Næringspolitisk leder Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen kunne ikke vært mer enig.

- Vi har foreløpig ingen tall på omsetning og hotellbelegg, men tilbakemeldingene vi har fått så langt tyder på at Williams-konserten har vært svært positiv for byens næringsliv. Store artistnavn trekker mange tilreisende, og generelt betyr høy aktivitet på kulturfeltet mye for Trondheim som reisemål.

foto
Flere tilreisende: - Store artistnavn trekker folk til Trondheim, sier Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.