Spennende, tvetydig og humoristisk om brexit og menneskers opplevelse av tid - skrevet av en av Storbritannias viktigstelitterære stemmer.

«Høst» (Autumn) er en brexit-roman i den forstand at den beskriver hvordan landet delte seg i to og hvordan mennesker opplevde det samme med stikk motsatt fortegn i den kaotiske situasjonen som oppsto etter folkeavstemningen. Smith viser dette med en tvetydighet og tankestrøm som er hennes varemerke: «Over hele landet følte folk at det var feil. Over hele landet følte folk at det var rett. Over hele landet følte folk at det ikke betydde noe. Over hele landet hadde folk satt sin lit til det.» Men det handler om mye mer enn denne brytningstiden. Smith stiller seg over tiden og visker den nesten ut i sin søken etter menneskers opplevelser på tvers av tid.

I sentrum av fortellingen står den 32-årige Elisabeth som er kunsthistoriker, og Daniel som er 101 år og ligger og dør. Han sover og drømmer mesteparten av bokas fortellingstid og vet ikke helt om han er død eller ung igjen. Elisabeth og Daniel var naboer da hun var barn. Nå sitter Elisabeth ved hans side og leser «Brave new World» og har tilbakeblikk på episoder fra når hun først møtte Daniel som åtteåring i 1993. Han ble en slags mentor for henne, som veiledet henne inn i kunstverden og til å stille spørsmål ved etablerte sannheter, blant annet i opposisjon til moren. Sentralt står Daniels samling av Pauline Botys bilder. En kunstner som på 60-tallet utfordret etablerte uttrykksmåter, døde ung og ble oppdaget etter sin død. Som voksen skriver Elisabeth avhandling om henne - på tvers av veilederens anbefaling.

Igjen handler det om kunsten i livet og livet i kunsten, som i «Begge deler» som kom på norsk i 2016. Men det handler også om dagliglivets «brave new world». Med stor humor fortelles om møter med byråkratiet i sine ulike fasonger. Også det et brexit-tema.

Det er lett å finne, og fascineres av, symboler for brexit og et gitt tidsbilde. Det er likevel den konkrete handlingen i selve historien som er drivkraften i lesingen, summen av alle fortellingene i fortellingen som med assosiativ innfallsvinkel skaper et burlesk bilde av menneskers liv på tvers av tid.

«Høst» var nominert til Booker-prisen for 2017, og er den første av en romansyklus om fire årstider. «Winter» har allerede kommet ut i England.

Anmeldt av VIGDIS MOE SKARSTEIN

foto